DEKRET

w sprawie możliwości uzyskania odpustu

w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

w Diecezji Kieleckiej

            Mając na uwadze papieską bullę „Misericordiae vultus” z dnia 1 kwietnia 2015 r. zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz List Papieża Franciszka do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dnia 1 września 2015 r. dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji tegoż Jubileuszu - gdzie istnieje w Roku Miłosierdzia dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, zachowując powyższe postanowienia Ojca Świętego oraz normy prawa o odpustach zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Enchiridion Indulgentiarum z dnia 16 lipca 1999 r. postanawiam:

wierni w Diecezji Kieleckiej w Roku Miłosierdzia do dnia 20 listopada 2016 r. mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków i czynności, z którymi związany jest zupełny odpust jubileuszowy.

 1. Jubileuszowy odpust zupełny mogą zyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach diecezji kieleckiej oraz nawiedzając wyznaczone przeze mnie kościoły jubileuszowe. Do zyskania łaski odpustu zupełnego ważne jest, aby czynność odpustowa była połączona z przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestniczeniem we Mszy Świętej, przyjęciem Komuni Św. Ponadto konieczne jest, aby w czasie tego nabożnego nawiedzenia kościoła jubileuszowego odmówić wyznanie wiary oraz modlitwę za osobę Ojca Świętego i w Jego intencjach.

Kościoły jubileuszowe w diecezji kieleckiej:

 1. Kościoły z łaską Drzwi Świętych:

-         Bazylika Katedralna w Kielcach

-         Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

-         Bazylika p.w. Św. Marcina b.w. w Pacanowie

-         Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy

 1. Pozostałe kościoły jubileuszowe:

-      Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach

-      Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach

-      Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie

-      Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej

-      Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie

-      Kościół p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego w Busku Zdroju

-      Kościół p.w. Św. Katarzyny w Świętej Katarzynie

-      Kościół p.w. Św. Marcina bp. w. w Lelowie

-      Kościół p.w. Bł. Wincentego Kadłubka bp. w. w Jędrzejowie.

 1. Odpust zupełny mogą zyskać również te osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.
 1. Idąc za szczegółowymi wskazaniami Ojca Świętego Franciszka stwierdzam, że odpust zupełny mogą także zyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia, bądź w razie konieczności włączą się w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiając także wyznanie wiary oraz modlitwę w za osobę Ojca Świętego i w Jego intencjach. Miejscami uzyskania odpustu przez więźniów będą kaplice w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz w Zakładzie Karnym w Pińczowie.
 1. Przypominam ponadto, że Ojciec Święty Franciszek w Roku Jubileuszowym upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, jeśli żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.
 1. Powyższy dekret należy podać wiernym do wiadomości w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 r.
 1. Powyższe zarządzenia obowiązują od dnia dzisiejszego do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.

                       

                                                                                                         † Jan Piotrowski

                                                                                                         BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz  

KANCLERZ KURII

W związku z rozpoczętym 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia, Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w Diecezji Kieleckiej w sposób uroczysty zostanie rozpoczęty Rok Święty przez otwarcie Drzwi Świętych, tzw. „Bramy Miłosierdzia” w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach i w trzech Bazylikach Mniejszych: w Miechowie, Pacanowie i Wiślicy.

 1. Otwarcia „Bramy Miłosierdzia” w Bazylice Katedralnej w Kielcach dokona ks. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15. 45 w kościele seminaryjnym Trójcy Świętej, skąd wyruszy procesja do Bazyliki Katedralnej.

W pozostałych bazylikach ceremonii otwarcia „Bramy Miłosierdzia” dokonają delegaci wyznaczeni przez Biskupa Kieleckiego:

 1. w Bazylice Mniejszej św. Marcina bp. w. w Pacanowie o godz. 12. 00 Ks. Bp Marian Florczyk
 1. w Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP w Wiślicy o godz. 12. 00 Ks. dr Adam Perz, Kanclerz Kurii Kieleckiej
 1. w Bazylice Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie o godz. 13. 00 Ks. prał. Stanisław Słowik, Dyrektor „Caritas” Kieleckiej.

Zapraszamy Czcigodnych Księży, Siostry Zakonne, Alumnów i wszystkich wiernych świeckich do udziału w tych uroczystościach.

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

W Roku Miłosierdzia zwracamy się do wszystkich środowisk z gorącym apelem o wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl słów Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – czytamy w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z inauguracją Roku Miłosierdzia w Kościele katolickim

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia tego roku, a zakończą 20 listopada 2016 roku. Przez cały ten okres będziemy kontemplować tajemnicę miłosierdzia Bożego. Papież uznał, że w czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do złych wiadomości i największych okrucieństw, świat potrzebuje odkrycia, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. W sposób szczególny swoje miłosierdzie Bóg potwierdził nam w Chrystusie przez zbliżenie się do nas i zamieszkanie między nami – przez to, że „do końca nas umiłował” (por. J 13, 1).