• 1 Jan Paweł II
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej liturgii."
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

w Polsce - Kielcach

Rok Święty

W związku z rozpoczętym 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia, Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że w Diecezji Kieleckiej w sposób uroczysty zostanie rozpoczęty Rok Święty przez otwarcie Drzwi Świętych, tzw. „Bramy Miłosierdzia” w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach i w trzech Bazylikach Mniejszych: w Miechowie, Pacanowie i Wiślicy.

 1. Otwarcia „Bramy Miłosierdzia” w Bazylice Katedralnej w Kielcach dokona ks. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15. 45 w kościele seminaryjnym Trójcy Świętej, skąd wyruszy procesja do Bazyliki Katedralnej.

W pozostałych bazylikach ceremonii otwarcia „Bramy Miłosierdzia” dokonają delegaci wyznaczeni przez Biskupa Kieleckiego:

 1. w Bazylice Mniejszej św. Marcina bp. w. w Pacanowie o godz. 12. 00 Ks. Bp Marian Florczyk
 1. w Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP w Wiślicy o godz. 12. 00 Ks. dr Adam Perz, Kanclerz Kurii Kieleckiej
 1. w Bazylice Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie o godz. 13. 00 Ks. prał. Stanisław Słowik, Dyrektor „Caritas” Kieleckiej.

Zapraszamy Czcigodnych Księży, Siostry Zakonne, Alumnów i wszystkich wiernych świeckich do udziału w tych uroczystościach.

"Betania" w Rabce

Dom Rekolekcyjno- Wypoczynkowy Diecezji Kielceckiej uroczym miejscem wypoczynku w Rabce.

betania

Copyright © 2017. MAKS Rights Reserved.