• 1 Jan Paweł II
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej liturgii."
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

w Polsce - Kielcach

DEKRET - Biskupa Jana Piotrowskiego

DEKRET

w sprawie możliwości uzyskania odpustu

w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

w Diecezji Kieleckiej

            Mając na uwadze papieską bullę „Misericordiae vultus” z dnia 1 kwietnia 2015 r. zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz List Papieża Franciszka do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dnia 1 września 2015 r. dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji tegoż Jubileuszu - gdzie istnieje w Roku Miłosierdzia dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego, zachowując powyższe postanowienia Ojca Świętego oraz normy prawa o odpustach zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Enchiridion Indulgentiarum z dnia 16 lipca 1999 r. postanawiam:

wierni w Diecezji Kieleckiej w Roku Miłosierdzia do dnia 20 listopada 2016 r. mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków i czynności, z którymi związany jest zupełny odpust jubileuszowy.

 1. Jubileuszowy odpust zupełny mogą zyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach diecezji kieleckiej oraz nawiedzając wyznaczone przeze mnie kościoły jubileuszowe. Do zyskania łaski odpustu zupełnego ważne jest, aby czynność odpustowa była połączona z przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestniczeniem we Mszy Świętej, przyjęciem Komuni Św. Ponadto konieczne jest, aby w czasie tego nabożnego nawiedzenia kościoła jubileuszowego odmówić wyznanie wiary oraz modlitwę za osobę Ojca Świętego i w Jego intencjach.

Kościoły jubileuszowe w diecezji kieleckiej:

 1. Kościoły z łaską Drzwi Świętych:

-         Bazylika Katedralna w Kielcach

-         Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

-         Bazylika p.w. Św. Marcina b.w. w Pacanowie

-         Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy

 1. Pozostałe kościoły jubileuszowe:

-      Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach

-      Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach

-      Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie

-      Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej

-      Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie

-      Kościół p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego w Busku Zdroju

-      Kościół p.w. Św. Katarzyny w Świętej Katarzynie

-      Kościół p.w. Św. Marcina bp. w. w Lelowie

-      Kościół p.w. Bł. Wincentego Kadłubka bp. w. w Jędrzejowie.

 1. Odpust zupełny mogą zyskać również te osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.
 1. Idąc za szczegółowymi wskazaniami Ojca Świętego Franciszka stwierdzam, że odpust zupełny mogą także zyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia, bądź w razie konieczności włączą się w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiając także wyznanie wiary oraz modlitwę w za osobę Ojca Świętego i w Jego intencjach. Miejscami uzyskania odpustu przez więźniów będą kaplice w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz w Zakładzie Karnym w Pińczowie.
 1. Przypominam ponadto, że Ojciec Święty Franciszek w Roku Jubileuszowym upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, jeśli żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.
 1. Powyższy dekret należy podać wiernym do wiadomości w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 r.
 1. Powyższe zarządzenia obowiązują od dnia dzisiejszego do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.

                       

                                                                                                         † Jan Piotrowski

                                                                                                         BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz  

KANCLERZ KURII

"Betania" w Rabce

Dom Rekolekcyjno- Wypoczynkowy Diecezji Kielceckiej uroczym miejscem wypoczynku w Rabce.

betania

Copyright © 2017. MAKS Rights Reserved.