Jubileusz zachęca nas do otwartości i do tego, byśmy nie zaniedbywali ducha, jaki wyłonił się z Soboru Watykańskiego II, ducha [Miłosiernego] Samarytanina – mówił papież Franciszek podczas uroczystości.

Wierni gromadzili się na placu Św. Piotra od świtu. Organizatorzy szacują, że przybyło 50tys. ludzi. Wśród zaproszonych znalazł się papież emeryt Benedykt XVI.

- Za chwilę będę miał radość otwarcia Drzwi Świętych – mówił w homilii Ojciec Święty. - Czynimy ten gest tak prosty, a jednocześnie tak bardzo symboliczny w świetle Słowa Bożego, które usłyszeliśmy i które stawia na pierwszym miejscu łaskę.

Papież odniósł się też do mijającej dziś 50. rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II.

- Przechodząc dziś przez Drzwi Święte, tu w Rzymie i we wszystkich diecezjach, chcemy przypomnieć inne drzwi, które 50 lat temu Ojcowie Soborowi otworzyli na świat – powiedział Franciszek. - Sobór był spotkaniem: prawdziwym spotkaniem między Kościołem a ludźmi naszych czasów. Spotkaniem naznaczony siłą Ducha, który popycha Kościół do opuszczenia mielizn, gdzie przez wiele lat był zamknięty sam w sobie, [i który popycha] do ponownego entuzjastycznego podjęcia ścieżki misyjnej.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Orędzie na Jubileusz Miłosierdzia

chłopców i dziewcząt

Stawajcie się miłosierni na podobieństwo Ojca

Drodzy chłopcy i dziewczęta,

Kościół przeżywa Rok Święty Miłosierdzia, który jest czasem łaski, pokoju, nawrócenia i radości, obejmującym wszystkich: dużych i małych, bliskich i dalekich. Nie ma takich granic i odległości, które mogłyby przeszkodzić  miłosierdziu Ojca, by do nas dotarło i stało się obecne pośród nas.  Drzwi Święte są już otwarte w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata.

Ten cenny czas angażuje również was, drodzy chłopcy i dziewczęta. Zwracam się do was, aby zaprosić was do wzięcia w nim udziału, byście się stali jego czynnymi uczestnikami odkrywając, że jesteście dziećmi Bożymi (por. 1 J 3,1). Chciałbym wezwać każdego i każdą z was z osobna, chciałbym was wezwać po imieniu, tak jak to czyni Jezus każdego dnia, bo dobrze wiecie, że wasze imiona zapisane są w niebie (Łk 10,20), są wyryte w sercu Ojca, które jest Sercem Miłosiernym i z którego rodzi się wszelkie pojednanie i wszelka słodycz.

Papież Franciszek ogłosił dziś, 13 marca 2015 roku, w Bazylice św. Piotra, Nadzwyczajny Rok Święty. Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku, wraz z Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Na początku tego roku Ojciec Świety powiedział: “To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód!”

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz w drugą rocznicę wyboru, podczas homilii wygłoszonej z okazji Nabożeństwa Pokutnego celebrowanego w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”. Inicjatywa ta, przeprowadzana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, zachęca do otwarcia kościołów na całym świecie i zaprasza do celebrowania Sakramentu Pojednania. W tym roku, w ramach niniejszej inicjatywy, rozważane są słowa św. Pawła do Efezjan: „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada na dzień, w którym wspominamy 50 rocznice zakończenia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, nadając w ten sposób szczególny wymiar, który zachęca nas do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze.

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

  • Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.