- w środę 28 grudnia od godz. 15.30 – ul. Zagórska (4 ks.), ul. Cedzyńska  (1 ks.),
- we czwartek 29 grudnia od godz. 15.30 – ul. Mazurska (2 ks.), ul. Pomorska (2 ks), ul. Łysogórska, Cisowa i Jodłowa (1ks.);
- w piątek 30 grudnia od godz. 15.30 – ul. Szczecińska (1 ks.), ul. Głogowa (1 ks.), ul. Niestachowska (1 ks.), Wawrzyńskiej (2 ks.).

- w poniedziałek 02 stycznia od godz. 15.30 – ul. Jasieńskiego (2 ks.), ul. Prochownia (1 ks.), ul. Prosta
- we wtorek 03 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska (2 ks.), ul. Wydryńska (2 ks.)
- w środę 04 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mąchocka (2 ks.), ul Radostowa (2 ks.)
- we czwartek 05 stycznia od godz. 15.30 – ul. Napękowska (1 ks.), ul. Spółdzielcza 4, 6, 8 (3 ks.)
- w  sobotę 07 stycznia od godz. 9.30 – ul. Szczecińska 3 (2 ks.), ul. Szczecińska 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 09 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 57 (3 ks.), ul. Zagórska 66 (2 ks.)
- we wtorek 10 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 64 (3 ks.), ul. Zagórska 68 (2 ks.)
- w środę 11 stycznia od godz. 15.30 – ul. Szymanowskiego 3 (3 ks.), ul. Zagórska 70 (2 ks.)
- we czwartek 12 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 5 (3 ks.), ul. Zagórska 72 (2 ks.)
- w piątek 13 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 7 (3 ks.), ul. Spółdzielcza 3 (2 ks.)
- w sobotę 14 stycznia od godz. 9.30 – ul. Spółdzielcza 9 (3 ks.), ul. Kujawska 19 (2 ks.)

- w poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 156 (3 ks.), ul. Mazurska 77 (2 ks.)
- we wtorek 17 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 158 (3 ks.), ul. Pomorska 100 (2 ks.)
- w środę 18 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 160 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 11 (2 ks.)
- we czwartek 19 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 64 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 13 (2 ks.)
- w piątek 20 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 66 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 15 (2ks.)
- w sobotę 21 stycznia od godz. 9.30 – ul. Mazurska 68 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 23 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 70 (3 ks.), zgłoszenia indywidualne (2 ks.