W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia, z którym związane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W dniu 25 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy pragną modlić się z Pasterzem naszej diecezji o poszanowanie świętości życia oraz uroczyście złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji.     

            Ks. dr Artur Skrzypek

Dyrektor Wydziału

ds. Małżeństw i Rodzin