Ruch Światło-Życie zaprasza w wakacje dzieci oraz młodzież z gimnazjów, szkól średnich i studiującą na dwutygodniowe oazy rekolekcyjne.

Tradycyjnie w okresie wakacji Ruch Światło-Życie organizuje 15-dniowe oazy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Oaza rekolekcyjna jest oparta na schemacie tajemnic różańcowych, związanych z treściami formacyjnymi wyrażonymi w tematach dnia. Przez spotkania formacyjne, modlitwę osobistą i wspólnotową, wypełnianie dyżurów oraz zabawę i wycieczki, uczestnicy mają możliwość doświadczyć życia chrześcijańskiego i otworzyć się na doświadczenie wspólnoty Kościoła. 

Rekolekcje wakacyjne odbędą się w następujących turnusach:

TURNUS I 27 czerwiec - 13 lipiec

Oaza Dzieci Bożych II° dla osób po IV-V szkoły podstawowej.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

TURNUS II 15 - 31 lipiec

- Oaza Nowej Drogi III° osób po II klasie gimnazjum

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt 600 zł z dojazdem

- Oaza Nowego Życia I° dla osób po OND 3° i min. po 3 klasie gimnazjum.

Miejsce: Szkoła Podst. w Bogdanówce (koło Skomielnej Czarnej)

Koszt: 690 zł

Oaza Nowego Życia II° dla osób po I° Oazy Nowego Życia

TURNUS III 4-20 sierpień

Oaza Nowej Drogi II° - dla osób po VI klasie szkoły podstawowej i I gimnazjum.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

Na stronie www.kielce.oaza.pl można będzie znaleźć szczegółowe informacje związane z wyjazdem na rekolekcje. Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 200 zł, przyjmuje Referat Ruchu Światło-Życie w terminie do 22.06.2017 roku

Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie Ruchu Światło-Życie, tel. 413680504, Księdza Moderatora, tel. 607177710 oraz u p. Anny Mazur 782833996.

Ks. Marcin Gałczyński
Moderator diecezjalny

Ruchu Światło-Życie