W sobotę, 20 maja odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy powstania Pomnika Pszczoły w Kielcach.

Świętokrzyscy pszczelarze obchody rocznicowe rozpoczęli od spotkania przy Pomniku  Pszczoły /róg Zagórskiej i Żeromskiego/ gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie ul. Zagórską przemaszerowali do kościoła Św. Maksymiliana gdzie uczestniczyli we mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Grzegorz Pałys. W modlitwie wiernych  dziękowałi za już otrzymane zbiory i prosili o dalszą opiekę w prowadzeniu pasiek. W darze ołtarza ofiarowałi produkty pszczele. Uroczystość zakończono piknikiem.

Zdjęcia w galerii FOTO