Jeden z aktów miłosierdzia

- uczynek -

podaruj bezinteresownie cząstkę siebie.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przesyła komunikat do wszystkich wiernych parafii kościołów diecezji kieleckiej:

Stoimy u progu okresu letnio-wakacyjnego. Okres ten charakteryzuje się wzmożonymi wyjazdami urlopowymi, jak również, niestety licznymi wypadkami drogowymi oraz wypadkami przy pracach rolno-gospodarczych. Wymienione zdarzenia mają wpływ na duże zużycie krwi w szpitalach. Należy dodać, iż w okresie letnio-wakacyjnym cały czas wykonywane są zabiegi medyczne związane z przetaczaniem krwi-transfuzją. Niejednokrotnie już w przeszłości były odwoływane i przesuwane w czasie terminy zabiegów operacyjnych ze względu na braki krwi, a krew była wydawana tylko na ratunek, czyli w sytuacjach ostatecznego ratowania życia pacjentów.

Drodzy Parafianie, nie pozwólmy, aby ta sytuacja powtarzała się co roku. W jedności społecznej jest potężna siła, a każdy z Nas zdaje sobie sprawę, iż krwi nie można wyprodukować ani niczym jej zastąpić. Dlatego też zwracamy się do każdego z Was z osobna, aby oddawał krew lub jej składniki. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych nie możesz tego uczynić, zachęć do oddawania krwi pełnoletnich członków Twojej rodziny, osoby z kręgu Twoich znajomych.

Jeden z aktów miłosierdzia - uczynek - podaruj bezinteresownie cząstkę siebie

Zapraszamy, przyjdź do nas, czekamy na Ciebie w Kielcach na ul. Jagiellońskiej 66, w mobilnym ambulansie na akcjach poboru krwi w terenie lub w jednym z Oddziałów Terenowych. Więcej szczegółów informacyjnych na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w gablocie przy kościele.

Ze względu na szczytny cel liczę na zrozumienie i zaangażowanie.

 

Z poważaniem

(-) mgr Jerzy Stalmasiński

Dyrektor CKiK w Kielcach