Nabożweństwu przewodniczył przewodniczył – ks. Sebastian Wieczorek notariusz Kurii Diecezjalnej.

DSC02281b

Ks. Sebastian przypomniał, że w pierwszym objawieniu Matka Boża prosiła o ofiary wynagrodzenia za bluźnierstwa i wszelkie gorycze, którymi ludzie ranią Jej Serce....

W drugim objawieniu - aluzja do Serca Maryi została wyrażona w przedstawieniu go otoczonego cierniami.....

Natomiast trzecie z kolei objawienie było najbogatsze w nauki i obietnice, w którym przeważała treść o nabożeństwie do Serca Maryi. Nie tylko została powtórzona prośba o wynagrodzenie, ale zostało też ukazane nabożeństwo do Serca Maryi, a zwłaszcza praktyka pierwszych sobót miesiąca jako opatrznościowy środek zapewnienia zbawienia wielu dusz i umocnienia lub przywrócenia pokoju w świecie. ....

Odpowiadając na wezwanie Maryi, my dziś pragniemy podjąć jej wezwanie do tego, abyśmy w naszym codziennym życiu rozbudzili w sobie pobożność i kult Jej Niepokalanego Serca. Dlatego w tej godzinie pragniemy zwrócić naszą uwagę na to, jakie są zasadnicze cele nabożeństwa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

1. Codzienne odmawianie Różańca, które było zalecane sześć razy przez Matkę Bożą w objawieniach Fatimie.

2. Pierwsza sobota miesiąca    ma    być    poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi (na podobieństwo pierwszych piątków   miesiąca   na   cześć   Serca   Jezusa)   i   uświęcona przyjęciem    Komunii     św.    wynagradzającej,    Różańcem, modlitwą (np. dobrowolne zadośćuczynienie) i ofiarami.

3. Praktyka pięciu pierwszych sobót, która obejmuje: spo­wiedź (także dokonaną w czasie tygodnia poprzedzającego). Komunię Sw., Różaniec i kwadrans rozmyślania o tajemnicach różańcowych w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy, a wszystko z wyraźną intencją uczczenia Niepokalanego Serca Maryi, pocieszenia Go i wynagrodzenia.Poświęcenie.

4. Poświecenie. Matka Boża Fatimska wyraźnie prosiła o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu całego świata, a szczególnie Rosji.