Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dra  Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Otoczmy Biskupa Nominata naszą modlitwą.

Wiecej informacji na stronie diecezji kieleckiej

http://www.diecezja.kielce.pl/ks-andrzej-kaleta-mianowany-biskupem-pomocniczym-diecezji-kieleckiej