27.12 (środa) – od godz. 15.00 – ul. Sandomierska ( 2 ks)
ul. Wydryńska ( 2 ks)
28. 12 ( czwartek ) od 15.00 – Zagórska ( 4 ks)
29. 12 ( piątek) od 15.00 – ul. Mazurska ( 2 ks)
ul. Głogowa ( 1 ks)
ul. Łysogórska, Cisowa, Jodłowa ( 1 ks)
30. 12 ( sobota) od 9.00 – ul. Pomorska ( 2 ks)
ul. Prochownia i ul Prosta ( 2 ks)
02.01 ( wtorek) od 15.30 – ul. Jasieńskiego ( 2 ks)
ul. Niestachowska ( 1ks)
03.01 ( środa) od 15.30 – ul. Wawrzyńskiej ( 2 ks)
ul. Napękowska ( 1 ks)
04.01 ( czwartek) od 15.30 – ul. Mąchocka ( 2 ks)
ul. Szczecińska ( 1 ks)
05. 01 ( piątek I miesiąca) od 15.30 – ul. Cedzyńska ( 1 ks)
ul. Radostowa ( 2 ks)
08.01 ( poniedziałek) od. 15.30 – ul. Spółdzielcza 3 ( 2 ks)

09.01 ( wtorek) od. 15.30 – ul. Sandomierska 160 ( 2 ks )
ul. Sandomierska 158 ( 2 ks)
10.01 ( środa) od 15.30 – ul Sandomierska 156 ( 2 ks )
ul. Szczecińska 3 ( 2 ks )
11.01 ( czwartek) od. 15.30 – ul. Pomorska 100 ( 2 ks )
ul. Spółdzielcza 5 ( 2 ks )
12.01 ( piątek ) od 15.30 – ul. Spółdzielcza 7 ( 2 ks )
ul. Spółdzielcza 9 ( 2 ks )
13.01 ( sobota) od 9.00 – ul. Szczecińska 17 ( 2 ks )
ul. Szymanowskiego 3 ( 2 ks)
15.01 ( poniedziałek) od 15.30 – ul. Mazurska 64 ( 3 ks )
ul. Spółdzielcza 4 ( 1 ks )
16.01 (wtorek) od 15.30 – ul. Mazurska 66 (3 ks )
ul. Spółdzielcza 6 ( 1 ks )
17.01 ( środa) od 15.30 – ul. Mazurska 68 ( 3 ks )
ul. Spółdzielcza 8 ( 1 ks )
18. 01 ( czwartek) od15.30 – ul. Mazurska 77 ( 2 ks )
ul. Mazurska 70 (2 ks)
19.01 ( piątek)od 15.30 – ul. Kujawska 19 ( 2 ks )
ul. Zagórska 66 ( 2 ks)
20.01 ( sobota) od 9.00 – ul. Zagórska 68 ( 2 ks)
ul Zagórska 57 ( 2 ks)
22.01 ( poniedziałek) od 15.30 – - ul. Zagórska 64 ( 2 ks)
ul. Zagórska 70 ( 2 ks)
23.01 ( wtorek) od 15.30 – ul. Zagórska 72 ( 2 ks)
ul. Bohaterów Warszawy 17 ( 2 ks)
24. 01 ( środa) od 15.30 – ul Bohaterów Warszawy 15 ( 2 ks)
ul. Bohaterów Warszawy 13 ( 2 ks )
25.01 ( czwartek) od 15.30 - ul. Bohaterów Warszawy 11 ( 2 ks)
i zgłoszenia idywidualne