Drodzy Diecezjanie!

Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę, 4 lutego br. w obliczu rozmaitych sytuacji konfliktów, wojen i kataklizmów, jakie dzieją się w różnych zakątkach świata, wzywa nas wierzących i ludzi dobrej woli do podjęcia modlitwy i postu w intencji pokoju. Z woli Ojca Świętego dzień 23 lutego br. został ustanowiony, jako specjalny Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. W sposób szczególny owoce naszej modlitwy i postu ofiarujemy w intencji ludności Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu. „Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje swoich dzieci, kiedy wznoszą do Niego okrzyk w bólu i strapieniu << leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany >> (Ps 147, 3). Zwracam się z gorącym apelem, abyśmy usłyszeli to wołanie w naszym sumieniu, przed Bogiem, i zapytali samych siebie: << Co mogę zrobić dla pokoju? >>. Z pewnością możemy się modlić, ale nie tylko. Każdy z nas, sam, może powiedzieć stanowcze << nie >> dla przemocy. Przecież zwycięstwa uzyskane przemocą są zwycięstwami fałszywymi; przecież pracując na rzecz pokoju, czynię dobro każdemu!” (Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, 4 lutego 2018 r). Odpowiadając na ten apel Ojca Świętego Franciszka zachęcam i zapraszam, abyśmy jako jedna wspólnota Kościoła Kieleckiego w piątek, 23 lutego 2018 r. podjęli modlitwę i post w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Jednocześnie zapraszam zarówno duszpasterzy i wiernych do zapoznania się z tegorocznym Orędziem Papieża Franciszka na Wielki Post, które jest piękną wielkopostną katechezą. Wszystkim Drogim Diecezjanom, Kapłanom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim na czas Wielkiego Postu z serca udzielam pasterskiego Błogosławieństwa: w Imię † Ojca, i † Syna, i † Ducha Świętego. Amen.

Wasz Biskup † Jan Piotrowski