Niedziela 18 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7,00, 9.00, 12.00, 17.00 o 16.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.
 • Msza święta z nauką dla Dzieci o godz. 10,30.
 • Msza święta z nauka dla Młodzieży o godz.14, 00.

Poniedziałek 19 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7.00, 9.00, 18.00.
 • Spotkanie dla Młodzieży Gimnazjalnej o godz. 8,00.
 • Spotkanie dla Dzieci z klas IV – VII o godz. 10.30.
 • Spotkanie dla Dzieci z klas I – III o godz. 12,00.

Wtorek 20 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7,00, 9.00, 18.00
 • Msza święta dla Młodzieży Gimnazjalnej o godz. 8,00.
 • Msza święta dla Dzieci z klas IV – VII o godz. 10,30.
 • Msza święta dla Dzieci z klas I – III o godz. 12,00.

Msza św. z sakramentem Namaszczenia Chorych
o godz. 16.30. (bardzo prosimy, aby pomóc chorym i starszym przybyć na tę Mszę świętą, aby mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi i namaszczenia chorych