maksymilian

Rodzina

To

Bóg - Honor -Ojczyzna

Pod tym hasłem chcemy dnia 17.06.2018 r. zorganizować  w naszej Parafialnej wspólnocie pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego:

„Dzień dla Rodziny”.

W programie tego integracyjnego spotkania nie zabraknie czasu na wspólną zabawę, rodzinne konkursy, gry, loterie fantowe, pokazy. Będzie to także czas na ciekawe spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Służb Ratownictwa Medycznego. Poznamy metody pierwszej pomocy, sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Celem nadrzędnym jest jednak to by ten „Dzień dla Rodziny” był przyczynkiem do spojrzenia na rodzinę, nie jako na zespół konieczności, finansowych wymagań, trudów codzienności, ale dar, poprzez który mogę służyć innym - Mojemu Bogu i Mojej Ojczyźnie, ucząc szacunku, wrażliwości i miłości także do tych, którzy dotknięci chorobą potrzebują tej miłości szczególnie dużo.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne wsparcie tego dzieła. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca i każdą formę pomocy w postaci przekazanych nagród, gadżetów, słodyczy, które pomogą nam na symboliczne nagrodzenie uczestników konkursów i zabaw.

Z wyrazami szacunku
Młodzież i Rodziny Wspólnoty
Św. Maksymiliana Marii Kolbego
(kontakt: ks. Andrzej Waligórski 606 728 122)