1/ od 2014 r. dodajemy: Matko miłosierdzia…(zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł)

2/ od 2015 r. dodajemy: Królowo rodzin… (w takim właśnie brzmieniu. Nie: rodziny!)

3/ Wezwanie: „Matko sprawiedliwości i miłości i społecznej” ma być stosowane tylko w archidiecezji katowickiej (zgoda papieża od 1983 r. dla tejże archidiecezji)

4/ W oficjalnej wersji Litanii nie ma wezwania, które bywa dodawane w niektórych naszych kościołach na końcu litanii: Królowo świata.