Referat Duszpasterstwa Kultury Zdrowotnej i Sportu Kurii Diecezjalnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zapraszają na XIII Rodzinną Majówkę Rowerową, która odbędzie się 19 maja w sobotę pod patronatem i z udziałem Biskupa Mariana Florczyka.

Zachęcamy do udziału rodziny, młodzież i starszych oraz grupy parafialne. Spotkanie na placu Jana Pawła II w Kielcach przy Bazylice Katedralnej o godz. 9.30.

Trasa Majówki wiedzie z Kielc przez Dyminy i Kaczyn do Borkowa, gdzie odbędzie się festyn rodzinny. Po drodze zatrzymamy się na wspólną modlitwę za nasze rodziny i Ojczyznę w stulecie Niepodległości.

             Karty uczestnictwa można odebrać w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach oraz w Biurze Caritas przy placu Najświętszej Marii Panny.

Ks. Krzysztof Banasik                      Ks. Dariusz Gącik

Duszpasterz Kultury                   WIKARIUSZ GENERALNY         

Zdrowotnej i Sportu