4 czerwca 2018 r. na lotnisku w Masłowie odbędzie się XII Integracyjne Spotkanie Chorych i Niepełnosprawnych z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej. Celem spotkania jest uwielbienie Boga za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, który 27 lat temu w tym miejscu spotkał się z wiernymi diecezji kieleckiej oraz uczenie się od Papieża miłości do osób potrzebujących pomocy.

Rodziny, koła charytatywne, kapłani, wolontariusze są proszeni o pomoc tym osobom w udziale we wspomnianym spotkaniu.

PROGRAM SPOTKANIA:

10.30  - zawiązanie wspólnoty na lotnisku w Masłowie
11.00  - Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem

  Biskupa Mariana Florczyka i Biskupa Andrzeja Kaletę

12.00  - część artystyczna, wspólna zabawa i poczęstunek.

  1. Jan Jagiełka
      Diecezjalny Duszpasterz  Osób Niepełnosprawnych