KOMUNIKAT
Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej wraz z Koordynatorem Diecezjalnym zbiórki surowców wtórnych, Panem Władysławem Burzawą, rozpoczynają edycję zbiórki elektrośmieci na misje, we wszystkich parafiach naszej diecezji. Dzięki pomocy duszpasterzy i diecezjan, udało nam się zrealizować wiele misyjnych nprojektów ,m.in. wybudowaliśmy cztery studnie w Afryce, wyposażyliśmy kilka szkół, sierocińców, domów dla niepełnosprawnych, gdzie posługują nasi misjonarzen i misjonarki.
To wszystko dzięki zbiórce makulatury i elektrośmieci w naszych parafiach.
Prosimy wszystkich mieszkańców diecezji kieleckiej o dołączenie do tak zaszczytnej akcji. Wystarczy przywieźć sprzęt w wyznaczone miejsce zbiórki i zachęcić innych. Pieniądze, które otrzymamy ze sprzedaży elektrośmieci, przeznaczymy na realizację kolejnych projektów misyjnych. Robiąc porządki
w swoich domach nie tylko przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również pomagamy tym, którym żyje się gorzej od nas. Pomagamy biednym i głodującym dzieciom w krajach misyjnych.
W najbliższych dniach do każdej wspólnoty parafialnejn  dostarczone zostaną materiały promujące akcję.
Niech wszystkie inicjatywy służące pomocy innym ludziom wspiera Dobry i Miłosierny Pan.
Wszystkim organizatorom i darczyńcom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski