KOMUNIKAT

        Dnia 22 lipca br. w niedzielę, MIVA Polska wraz Krajowym Duszpasterstwem Kierowców oraz Misyjnym Dziełem Diecezji Kieleckiej pod patronatem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego organizuje Ogólnopolski Misyjny Festyn Św. Krzysztofa, który odbędzie się przy Bazylice Katedralnej w Kielcach. Inauguruje on obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa i Tygodnia Bezpiecznego Kierowcy.  

Jednym z głównych celów festynu, obok promocji akcji św. Krzysztof - 1 gr za 1 km na rzecz pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu, jest troska
o poprawę, bezpieczeństwo na polskich drogach i propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze.

Nasi kieleccy misjonarze i misjonarki skorzystali z pomocy MIVA Polska oraz Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, otrzymując samochody, łodzie, rowery czy też inne środki transportu służące do posługi misyjnej w oddalonych kilkadziesiąt kilometrów wioskach. W tym roku pragniemy pomóc Ks. Andrzejowi Zawadzkiemu posługującemu od kilkunastu lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zwracamy się z prośbą by we wszystkich wspólnotach parafialnych promować
i wspierać tę zaszczytną akcję św. Krzysztof - 1 gr za 1 km. Zapraszamy duszpasterzy wraz
z parafianami na inaugurację Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa do Bazyliki Katedralnej w Kielcach, na uroczystą Mszę św. oraz Misyjny Festyn, gdzie przygotowane zostało wiele atrakcji dla wszystkich uczestników.

Ks. Dariusz GĄCIK

                                                                                    WIAKRIUSZ GENERALNY