Kielce, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Z całym Kościołem kieleckim dziękujmy Panu Bogu, który jest miłością, za nasze diecezjalne pielgrzymki - pieszą i rowerową - które przed oblicze Jasnogórskiej Pani Zawierzenia zaprowadziły blisko trzy tysiące osób: dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych zakątków naszej diecezji. Dzięki temu wakacyjny czas, wspaniałomyślnie ofiarowany Bogu na „rekolekcje w drodze”, zamienił się w czas łaski, duchowej odnowy, wzajemnej modlitwy za siebie, odzyskanej nadziei i otwarcia serca na Boże działanie.
Pośród intencji modlitewnych, które z troską ogarniały sprawy małżeństwa i rodziny, zdrowia i ludzkiego powodzenia, wdzięczności za doznaną gościnę, chorych i cierpiących nie brakowało modlitwy w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Warto pamiętać, że cokolwiek dobrego nosimy w sobie, jest to owocem naszego wzrastania w szlachetnej rodzinie, gdzie miłość rodzicielska i modlitwa, ewangeliczne obyczaje i wzajemny szacunek tworzą duchowy i kulturowy klimat rozwoju człowieka.
Właśnie w trosce o rodzinę, a szczególnie o dzieci i młodzież rozpoczynających nowy rok szkolny, zapraszam was, Drodzy Diecezjanie, do uczestnictwa we wspólnej modlitwie w sanktuariach maryjnych naszej diecezji.
W Piotrkowicach k. Chmielnika 8 września br. będziemy świętowali 60. rocznicę koronacji Cudownej Figury Matki Bożej. W tym samym dniu będzie Diecezjalna Pielgrzymka do sanktuarium Uśmiechniętej Madonny Wiślickiej czczonej w tym miejscu od XIV wieku. Wiślica to nie tylko piękna historia, ale to miejsce nadziei, która rodzi się z odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i macierzyńskiej troski Maryi. Ona niezmiennie nam powtarza: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Uroczystości 9 września z okazji 50. rocznicy koronacji Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie zakończą się wprowadzeniem relikwii św. Joanny Beretty Molla, włoskiej matki i lekarki, która bardziej ceniła życie dziecka niż swoje własne. Nasze dziękczynienie Bogu przez Maryję za dar rodziny uwieńczymy 6 października kolejnym Diecezjalnym Spotkaniem Róż Żywego Różańca w sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie.
Drodzy Diecezjanie!
Zapraszam was serdecznie do jednego z tych drogich nam miejsc, aby modlić się za rodziny naszej diecezji, ich duchową kondycję, życiowe powodzenie i potrzebną nam wszystkim miłość na wzór Maryi, kochającej nas Matki Jezusa Chrystusa.
Z darem błogosławieństwa.
                                   Wasz Biskup Jan Piotrowski