W czwartek 19 grudnia  w budynku plebanii na spotkaniu wigilijnym spotkały się osóby biedne, samotne i potrzebujące.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Proboszcza. Przybyło 35 osób, które spożyły postną wieczerzę i razem z organistą Zbyszkiem śpiewały kolędy. Każda z przybyłych osób otrzymała paczkę świąteczną.

DSC00442a