27 grudnia (piątek) od 15.00– ul. Zagórska (bez bloków)–(4 ks.)
ul. Napękowska – (1 ks.)
28 grudnia (sobota) od 9.00 – ul. Prosta i ul. Prochownia –(2 ks.)
ul. Głogowa –( 1 ks.)
ul. Niestachowska – (1 ks.)
30 grudnia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Wydryńska – (2 ks.)
ul. Sandomierska (bez bloków) – (2 ks.)
ul. Szczecińska (bez bloków) – (1 ks.)
2 stycznia (czwartek) od.15.00 – ul. Mąchocka – (2 ks.)
ul. Wawrzyńskiej – (2 ks.)
ul. Radostowa (nr nieparzyste) – (1 ks.)
3 stycznia (piątek) od 15.00 - ul. Herberta – (2 ks.)
ul. Cedzyńska –( 2 ks.)
ul. Radostowa (nr parzyste) – 1 (ks.)
4 stycznia (sobota) od 9.00 – ul. Pomorska – (2 ks.)
ul. Mazurska – (2 ks.)
ul. Łysogórska, Cisowa, Jodłowa – (1 ks.)
7 stycznia (wtorek) od 15.00 – ul. Sandomierska 156 –( 2 ks.)
ul. Mazurska 64 –( 3 ks.)
8 stycznia (środa) od 15.00– ul. Sandomierska 158 –( 2 ks.)
ul. Mazurska 66 – (3 ks.)
9 stycznia (czwartek) od 15.00– ul. Sandomierska 160 – (2 ks.)
ul. Mazurska 68 – (3 ks.)
10 stycznia (piątek) od 15.00 – ul. Szczecińska 3 –( 2 ks.)
ul. Szczecińska 17 – (2 ks.)
11 stycznia (sobota) od 9.00 – ul. Pomorska 100 – (2 ks.)
ul. Zagórska 66 i 68 – (3 ks.)
13 stycznia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Zagórska 57 – (2 ks.)
ul. Zagórska 70 i 72 – (3 ks.)
14 stycznia (wtorek) od 15.00 – ul. Zagórska 64 – (2 ks.)
ul. Mazurska 77 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 4 – (1 ks.)
15 stycznia (środa)od 15.00 – ul. Spółdzielcza 3 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 5 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 6 – (1 ks.)
16 stycznia (czwartek) od 15.00 – ul. Spółdzielcza 7 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 9 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 8 – (1 ks.)
17 stycznia (piątek) od 15.00 – ul. Mazurska 70 – (2 ks.)
ul. Kujawska 19 – (2 ks.)
ul. Szymanowskiego 3 (I klatka nr 1-55) – (1 ks.)
18 stycznia (sobota) od 9.00 –   ul. Bohaterów Warszawy 11  –   (2 ks.)
ul. Bohaterów Warszawy – 13 – (2 ks.)
ul. Szymanowskiego 3 (II klatka nr 56-110) – (1 ks.)
20 stycznia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Bohaterów Warszawy 15 – (2 ks.)
ul. Bohaterów Warszawy 17 – (2 ks.),   Zagórska 71
Zgłoszenia indywidualne