Uwaga!!!

W związku z zarządzeniem Organów Państwowych prosimy by podczas Eucharystii w Kościele przebywało nie więcej niż 50 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy wiernymi. Wszystkie zamówione Msze święte będą odprawiane zgodnie z wyznaczonymi godzinami przy włączonym nagłośnieniu zewnętrznym.

  • Zachęcamy także by podczas Eucharystii znak pokoju był przekazywany poprzez ukłon i skinienie głowy.
  • Komunia święta będzie udzielana zgodnie z życzeniem wiernych na język lub na dłoń z zaznaczeniem, że po przyjęciu komunii na dłoń powinna być Ona przyjęta w obecności Kapłana. Komunia będzie udzielana również na zewnątrz Kościoła.
  • Msze święte celebrowane będą zgodnie z dotychczasowym porządkiem a w przypadku zaistnienia zaostrzonych przepisów wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej Parafii.
  • Sakrament Pokuty i Pojednania udzielany będzie w dotychczasowej formie.
  • Spotkania grup oraz przygotowania do sakramentów zostają na dzień dzisiejszy zawieszone.
  • Kościół, kaplice oraz ich wyposażenie zostały poddane dezynfekcji.
  • Wszyscy pozostajemy w modlitwie i prośbie skierowanej do Boga o ustanie Epidemii.
  • Osoby, które z powodu epidemii nie uczestniczą w Eucharystii objęte zostają dyspensą.
  • Jako duszpasterze pozostajemy z wami w trosce i życzliwości.