Drodzy Parafianie z ubolewaniem ale również ze zrozumieniem przyjęliśmy decyzję o ograniczeniu do 50 osób udziału w liturgii Mszy św. i nabożeństw. Bardzo prosimy aby zarówno w niedzielę jak w dni powszednie przestrzegać tego prawa. Na Mszę zapraszamy szczególnie osoby , które zamówiły intencje Mszy św. Pozostałe osoby prosimy, aby skorzystać z dyspensy ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii. Porządek Mszy św. pozostaje bez zmian. Natomiast osoby, które będą celebrować Msze św. przez radio lub telewizję będą mogły miedzy Mszami niedzielnymi przyjąć Komunię św. co 15 minut ( księża będą pełnić dyżury).

Informujemy, że będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne kościoła i tam również w razie potrzeby udzielać będziemy komunii św.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie panującej epidemii koronowirusa a także zachęcamy do modlitwy różańcowej w naszych domach, rodzinach o godz. 20.30 w intencji ustania tej epidemii.

                                  Wasi duszpasterze.