Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału wewnątrz kościoła tylko 5 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

W związku z tym ograniczeniem na Msze św. mogą przychodzić przedstawiciele rodzin, które zamówiły intencje mszalne.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii. Czynimy również starania aby uruchomić transmisję z naszego kościoła.

Prosimy o wspólną modlitwę o ustanie tej strasznej pandemii - codziennie o 20.30.

 Z darem modlitwy

 Wasi Duszpasterze