Kliknij > Plik do wydruku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane dziecka i rodziców/opiekunów

Nazwisko i imię dziecka : ………………………………………………………………………

Adres zamieszkania : …………………………………………………………………………...

Szkoła i klasa : ………………………………………………………………………………….

Parafia : …………………………………………………………………………………………

Imiona rodziców/opiekunów : ………………………………………………………………….

Nr. Tel rodziców/opiekunów : ………………………………………………………………….

Nabożeństwo z rachunkiem sumienia i spowiedź św. przed I Komunią św. dla Dzieci i Rodziców  21.05.2020                                                                      

Sprzątanie kościoła

Dzieci, które były chrzczone poza parafią Św. Maksymiliana proszone są o dostarczenie metryki chrztu św. do końca października .

Jeżeli dziecko chce iść ze swoją klasą do I Komunii św. a mieszka na terenie innej parafii musi posiadać zgodę ze swojej parafii (do końca października.)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (Imię,nazwisko,klasa,szkoła)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarejestrowanego podczas przygotowań do Komunii i w dniu Komunii świętej w parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach oraz wykorzystanie go do realizacji zdjęć i filmu będącego pamiątką I Komunii Świętej.

…………………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)