W najnowszej Niedzieli m.in.:
- Święta od codzienności - Joanna Beretta Molla
- Gdy chcesz głosić Chrystusa, nie myślisz o niebezpieczeństwach - reportaż z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
- Pigmej, nasz brat umiłowany - wywiad z ks. Grzegorzem Kucharskim, dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:
- Oblicza Sprawiedliwych - jak Polacy ratowali Żydów
- Ciepła i serca nie zabrakło nikomu - relacja z Proszowic
- Biblia mówi do człowieka. Czym jest lectio divina (modlitewna lektura Pisma świętego) i dlaczego warto wybrać się do Skorzeszyc na spotkania z Biblią

W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Brama sakramentów - chrzest. M.in. o tym, kto może być rodzicem chrzestnym i dlaczego warto dziecku nadać imię, które nosił jakiś święty
- Namaszczony na Sługę - Święto Chrztu Pańskiego
- SOS z via Cassia. Czym się zajmuje Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II
- Czy prawda zwycięży? Niemcy mają przeprosić za przypisywanie żołnierzom AK antysemickich postaw