IV Niedziela Adwentu

bogkocha 1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej Wspólnocie Parafialnej czas świętych Rekolekcji Adwentowych. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi Ks. dr  Marcin Rokita, otoczmy księdza Rekolekcjonistę naszą modlitwą, aby te Rekolekcje wydały owoce w naszym życiu. Program Rekolekcji wywieszony jest w gablocie i umieszczony na stronie internetowej.
Porządek Mszy świętych w Rekolekcje:

dziś  -  Msze jak w każdą niedzielę, o godz. 10.30 z nauką dla dzieci, a o godz. 14.00 z nauką dla młodzieży.


W poniedziałek – Msze święte z nauką ogólną o godz. 6.00 (Roraty), 9.00 i 18.00, o godz.17.00 Msza Św. z nauką dla dzieci, a o godz. 19.00 spotkanie z nauką dla młodzieży.

We wtorek – Msze święte z nauką ogólną o godz. 6.00 (Roraty), o 9.00 i 18.00 ,o godz.  11.00 Msza św. z nauką dla chorych i z sakramentem namaszczenia ( bardzo prosimy, aby pomóc dotrzeć osobom starszym i chorym na tę Mszę świętą, aby mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi i namaszczenia chorych ), o godz. 17.00 z nauką dla dzieci, a o godz. 19.00 z nauką dla młodzieży.

Spowiedź codziennie podczas Mszy św.  Będą zaproszeni dodatkowi księża do spowiedzi dlatego nie odkładajmy jej na ostatni moment.


2. Do chorych, którzy nie opuszczają swoich domów i mieszkań z posługą sakramentalną udamy się w środę 21 grudnia od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.
3. Poświęcone Opłatki, którymi będziemy się łamać przy wigilijnym stole możemy nabywać w zakrystii, kancelarii parafialnej oraz u Pana Jana przy wyjściu z kościoła. Zadbajmy o to, aby opłatek był poświęcony i pochodził z pewnego źródła. Ofiary za opłatki są przeznaczone na ogrzewania kościoła
4. Możemy także nabywać świece Caritas – niech zapalona świeca na naszym stole wigilijnym przypomina nam o pustym miejscu a po wigilii proponujemy aby zapalić te świece na grobach naszych bliskich, których zabrakło przy wspólnym stole. Cena świecy to koszt ciepłego obiadu dla dziecka.
5. Do puszek, które są przy wyjściu z kościoła możemy składać ofiary, które będą przeznaczone na Wigilię i paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących w naszej wspólnocie. Wigilia dla tych osób będzie w naszej Parafii  w najbliższą środę 21 grudnia o godz. 16.00 w budynku plebanii. Jak to było w ubiegłym roku,  prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do pomocy w przygotowaniu  tej Wigilii. Osoby potrzebujące otrzymają w tym dniu również paczki świąteczne.  
6. Przygotowanie i sprzątanie naszego kościoła przed świętami będzie w czwartek 22 grudnia od godz. 8.00 . Bardzo serdecznie prosimy o pomoc  w tym dniu.
8. W sobotę – Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte w tym dniu o godz. 6.00 (ostatnie Roraty) i 7.00, nie ma w Mszy świętej o godz. 18.00.
Świętowanie rozpoczniemy o godz. 24.00 uroczystą Pasterką. Zatroszczmy się o religijny charakter wieczerzy wigilijnej w naszych domach. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie, odczytaniu opisu Narodzenia Pańskiego z Ewangelii i o śpiewie kolęd. Zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i alkoholu podczas wieczerzy wigilijnej.
9. W Pierwszy i Drugi dzień Świąt ( niedziela i poniedziałek ) Msze święte sprawowane będą jak w  niedzielę.
10. W środę 28 grudnia rozpoczniemy Wizytę duszpasterską.  Porządek Kolędy na najbliższe dni:
- w środę 28 grudnia od godz. 15.30 – ul. Zagórska (4 księży), ul. Cedzyńska  (1 ks.), - we czwartek 29 grudnia od godz. 15.30 – ul. Mazurska (2 ks.), ul. Pomorska (2 ks),  ul. Łysogórska, Cisowa i Jodłowa (1ks.);
 - w piątek 30 grudnia od godz. 15.30 – ul. Szczecińska(1 ks), ul. Głogowa (1 ks),  ul. Niestachowska (1 ks), Wawrzyńskiej (2 ks.).  
Dalszy plan kolędy podamy w drugi Dzień Świąt.. Planowany porządek kolędy jest wywieszony w gablocie i na stronie internetowej naszej Parafii.
Ofiary, które złożymy w tym roku przy kolędzie będą przeznaczone na dalsze prace przy kościele – planowane jest odnowienie drzwi wejściowych i wymiana ciągu pieszego przed głównym wejściem.
11.   Koncert kolęd – „ Betlejem w Kielcach” odbędzie się 20 stycznia o godz. 19.00.  Informacje na plakatach. Bilety do nabycia w zakrystii.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej..
13. Wszystkim Parafianom i Gościom w rozpoczynającym się tygodniu życzymy, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Maksymiliana na każdy dzień.