XXXII Niedziela zwykła

kielichchleb 

  1. Dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym . Modlimy się za prześladowanych chrześcijan na bliskim wschodzie i ofiarami do puszek przy wyjściu z kościoła możemy ich wesprzeć.
  1. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało apel w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Treść apelu została zamieszczona w gablocie parafialnej.
  1. Codziennie w listopadzie przed Mszą św. wieczorną polecamy modlitwie Kościoła naszych zmarłych czytając ich imiona. Na wypominki przyjmujemy w zakrystii.
  1. Miesiąc listopad to czas imienin naszych księży wikariuszy Karola i ks. Andrzeja. Msza św. w intencji solenizantów w kolejny poniedziałek 20 listopada o godz. 18.00
  1. Młodzież chcącą dołączyć do Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży zapraszamy na spotkanie organizacyjne. Odbędzie się ono dziś po Mszy świętej wieczornej około godz.18.00. W najbliższych planach wspólne wyjście na wieczór z bł. Karoliną Kózkówną i Bal dla młodzieży. Bliższe informacje na spotkaniu. Zapraszamy.
  1. We wtorek po mszy świętej wieczornej spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
  2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:

W Poniedziałek      Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Pierwszych męczenników Polski.

W Piątek               Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

W sobotę               BŁ. Karoliny Kózkówny

  1. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła.
  1. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
  1. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy  Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień.

 

 

Apel

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ochrony prawa do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!

Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

      + Marek Jędraszewski                                                   + Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Krakowski                                Arcybiskup Metropolita Poznański
     Wiceprzewodniczący                                      Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Konferencji Episkopatu Polski