III Niedziela Adwentu

bogkocha  1. Dziś rozpoczęliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej czas świętych Rekolekcji Adwentowych. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi Ks. Dariusz Gącik, otoczmy księdza Rekolekcjonistę naszą modlitwą, aby te Rekolekcje wydały owoce w naszym życiu. Program Rekolekcji wywieszony jest w gablocie i umieszczony na stronie internetowej.

Porządek Mszy świętych w Rekolekcje - kartka

Spowiedź codziennie podczas Mszy rekolekcyjnych.

 Są zaproszeni dodatkowi księża do spowiedzi dlatego nie odkładajmy jej na ostatni moment.

2. Do chorych, którzy nie opuszczają swoich domów i mieszkań z posługą sakramentalną udamy się we wtorek 19 grudnia od godz. 13.00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.

3. Poświęcone Opłatki, którymi będziemy się łamać przy wigilijnym stole możemy nabywać w zakrystii oraz u Pana kościelnego przy wyjściu z kościoła. Zadbajmy o to, aby opłatek był poświęcony i pochodził z pewnego źródła.  Ofiary są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

4. Możemy także nabywać świece Caritas. Niech ta świeca zapłonie jako symbol pustego miejsca a po wigilii  proponujemy aby ją zanieść na groby bliskich, których zabrakło przy wspólnym stole.

5. Do puszek, które są przy wyjściu z kościoła możemy składać ofiary, które będą przeznaczone na Wigilię i paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących w naszej wspólnocie.

6. Wigilia dla tych osób biednych, samotnych i potrzebujących będzie w naszej Parafii  w czwartek 21 grudnia o godz. 16.00 w budynku plebanii. Osoby potrzebujące w tym dniu otrzymają również paczki świąteczne.

7. W przyszłą niedzielę – Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte  o godz. 7.00, 9.00, 10.30, oraz 12. 00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 14.00 i 17.00. Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczniemy o godz. 24.00 uroczystą Pasterką. Zatroszczmy się o religijny charakter wieczerzy wigilijnej w naszych domach. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie, odczytaniu opisu Narodzenia Pańskiego z Ewangelii i o śpiewie kolęd. Na opakowaniu opłatków jest obrzęd wigilii. Zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i alkoholu podczas wieczerzy wigilijnej.

8. Sprzątanie kościoła przed świętami będzie 20 grudnia (w środę)od godz. 8.00. Bardzo serdecznie prosimy o pomoc  w tym dniu

9. Koncert najpiękniejszych kolęd z różnych stron świata – Betlejem w Kielcach odbędzie się 20  stycznia o  godz. 18.00 w hali legionów. Bilety do nabycia w zakrystii.

10. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na potrzeby Parafii. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

11.  Wszystkim Parafianom i Gościom w rozpoczynającym się tygodniu życzymy,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Maksymiliana na każdy dzień oraz dobrze przeżytych rekolekcji.