III Niedziela Adwentu

bogkocha 1.Dziś rozpoczęliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej czas świętych Rekolekcji Adwentowych. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi ks. dr Bartłomiej Pieron, otoczmy księdza Rekolekcjonistę naszą modlitwą, aby te Rekolekcje wydały owoce w naszym życiu. Program Rekolekcji wywieszony jest w gablocie i umieszczony na stronie internetowej. Porządek rekolekcji:
Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30( dla dzieci), 12.00, 14.00( dla młodzieży), 17.00;
Poniedziałek: 6.00 (Roraty), 9.00, 18.00,
Wtorek: 6.00 (Roraty), 9.00, 11.00 (dla chorych z sakramentem namaszczenia), 18.00, Dzieci i młodzież zapraszamy w poniedziałek i wtorek na godz. 18.00
Spowiedź codziennie podczas rekolekcji
Będą zaproszeni dodatkowi księża do spowiedzi dlatego nie odkładajmy jej na ostatni moment.
Do chorych, którzy nie opuszczają swoich domów i mieszkań z posługą sakramentalną udamy się w sobotę 22 grudnia od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.
2. Poświęcone Opłatki, którymi będziemy się łamać przy wigilijnym stole możemy nabywać w zakrystii, oraz przy wyjściu z kościoła. Zadbajmy o to, aby opłatek był poświęcony i pochodził z pewnego źródła. Ofiary są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
3. Możemy także nabywać świece Caritas – niech zapalona świeca na naszym stole wigilijnym przypomina nam o pustym miejscu a po wigilii proponujemy aby zanieść ją na groby naszych bliskich.
4. Do puszek, które są przy wyjściu z kościoła możemy składać ofiary, które będą przeznaczone na Wigilię i paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących w naszej wspólnocie.
5.Wigilia dla osób biednych, samotnych i potrzebujących będzie w naszej Parafii w czwartek 20 grudnia o godz. 16.00 w budynku plebanii. Osoby potrzebujące w tym dniu otrzymają również paczki świąteczne.
6. Przygotowanie na święta i sprzątanie naszego kościoła będzie w czwartek 20 grudnia od godz. 8.00 . Bardzo serdecznie prosimy o pomoc w tym dniu.
7.Zapisy na bilety koncert „Betlejem w Kielcach” w zakrystii.
8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na potrzeby Parafii oraz zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
9.Wszystkim Parafianom i Gościom w rozpoczynającym się tygodniu życzymy,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Maksymiliana na każdy dzień.