III Niedziela Adwentu

bogkocha 1.Dziś rozpoczęliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej czas świętych Rekolekcji Adwentowych. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi  ks. Albert Mączka  - Mistrz Nowicjatu z klasztoru Kanoników Regularnych w Klosterneuburg w Austrii, otoczmy księdza Rekolekcjonistę naszą  modlitwą, aby te Rekolekcje wydały owoce w naszym życiu. Program Rekolekcji wywieszony jest w gablocie i umieszczony na stronie internetowej. Porządek rekolekcji: Dzisiaj jak w każdą niedzielę;

      Poniedziałek: 6.00 (Roraty), 9.00, 18.00,

      Wtorek: 6.00 (Roraty), 9.00, 11.00 (dla  chorych z sakramentem namaszczenia), 18.00, Dzieci i młodzież zapraszamy w poniedziałek i wtorek na godz. 18.00

W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy o 7.00. Intencje z tej godziny będą sprawowane o godzinie 9.00.

Spowiedź codziennie podczas rekolekcji -  nie odkładajmy jej na ostatni moment.

Do chorych, którzy nie opuszczają swoich domów i mieszkań z posługą sakramentalną udamy się w sobotę 21 grudnia od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.

2. Pobłogosławione opłatki, którymi będziemy się łamać przy wigilijnym stole możemy nabywać w zakrystii, oraz przy wyjściu z kościoła. Zadbajmy o to, aby opłatek był pobłogosławiony i pochodził z pewnego źródła. Ofiary są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

3. Możemy także nabywać świece Caritas – niech zapalona świeca na naszym stole wigilijnym przypomina nam o pustym miejscu a po wigilii proponujemy aby zanieść ją na groby naszych bliskich.

4. Do puszek, które są przy wyjściu z kościoła możemy składać ofiary, które będą przeznaczone na Wigilię i paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących w naszej wspólnocie.

5. Wigilia dla osób biednych, samotnych i potrzebujących będzie w naszej Parafii  w czwartek 19 grudnia o godz. 17.00 w budynku plebanii.

  1. Przygotowanie na święta i sprzątanie naszego kościoła będzie w piątek 20 grudnia od godz. 8.00 . Bardzo serdecznie prosimy o pomoc w tym dniu.
  1.  W zakrystii możemy zamówić bilety na koncert „Betlejem w Kielcach”, który będzie w niedzielę 12.01 o godz. 18.00.
  1. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.30 dzieci ze SP 28 przedstawią Jasełka
  1. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na potrzeby Parafii oraz zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

10. Wszystkim Parafianom i Gościom w rozpoczynającym się tygodniu życzymy dobrze przeżytych rekolekcji, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Maksymiliana na każdy dzień.