Jezus zmarwychwstały

 

 

         Wielkanoc,

2021 r.

 

 

     Miejcie odwagę:

Jam zwyciężył świat.”

                                     J 16,33

 

 Drodzy Parafianie i Goście

 Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał . Niech On  Zwycięzca śmierci, piekła ..i pandemii umacnia naszą wiarę,  nadzieję i miłość. Abyśmy  razem z Chrystusem Zmartwychwstałym pokonywali w tym czasie codziennie zniechęcenie, przeciwności, lęk, grzech i śmierć .

"Jestem z Wami przez wszystkie dni

aż do skończenia świata”

mówi Jezus. Mt 28.20    

     Życzymy Wam nadziei, która pomoże przezwyciężyć wszystkie lęki i niepokoje. Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia pokojem, swą łaską i błogosławieństwem, niech pomnaża siły, obdarza radością i zdrowiem. Niech światło poranka wielkanocnego zajaśnieje w sercach i opromienia kolejne dni naszego życia.

Wraz z modlitwą  - Wasi Duszpasterze