Kielce, dnia 8 sierpnia 2020 r.Nr OA – 79/20

KOMUNIKAT

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami! Potężna eksplozja materiałów wybuchowych w Libanie i jego tragiczne skutki domagają się naszej solidarności modlitewnej i materialnej. Czynię swoim „Apel” Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i ogłaszam niedzielę, 16 sierpnia br. Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Do modlitwy powszechnej dołączmy wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii, a przed kościołami zorganizujmy zbiórkę pieniężną na rzecz poszkodowanych. Niech poczucie chrześcijańskiego obowiązku pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w potrzebie, przynagli nas do realizacji ewangelicznego nakazu miłości bliźniego.

Z darem błogosławieństwa i modlitwą Wasz Biskup † Jan Piotrowski

W naszej Wspólnocie po Mszach św. odbywała się kwesta na rzecz hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w ramach akcji „Pola Nadziei”. Słowo Boże głosił ks. Stanisław Słowik – dyrektor kieleckiej Caritas.

DSC00862a

DSC00839a

Miesiąc czerwiec to czas imienin Ks. Piotra, ks. Jana i pana Jana naszego kościelnego. Msza święta w intencji solenizantów księża odprawili w czwartek 25-06 br.

18.06.18 uroczyste zakończenie oktawy z procesją do czterech ołtarzy. Po procesji poświęcenie kwiatów i ziół.  Liturgii w tym dniu przewodniczył ks. Arcybiskup nominat Henryk Jagodziński.

DSC00806a

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując siędobrem duchowy wiernych, niniejszym odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych diecezjalnej i parafialnych.Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI

W naszym kościele może uczestniczyć 110 osób

Prosimy o przestrzeganie przepisów:

- zachowanie odległości 2 m(również podczas komunii)

                       ( nie dotyczy rodzin zamieszkujących razem)

- zakrywanie ust i nosa (również podczas Mszy św.)

                           ( odsłaniamy tylko na przyjęcie komunii św.

                                bądź wyciągamy odkrytą rękę )

 uczestnicząc na zewnątrz również zachowujemy te przepisy

 

 

Kielce, dnia 8 maja 2020 r.

Nr OD – 9/20

KOMUNIKAT

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również - zgodnie z własną wiarą i tradycją - przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

Ks. Dariusz Gącik

WIKARIUSZ GENERALNY

Kielce, dnia 4 maja 2020 r.

Nr OA – 58/20

Drodzy Diecezjanie!

W minioną niedzielę (3 maja br.) otrzymaliśmy radosną wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował kapłana diecezji kieleckiej - ks. prałata Henryka Jagodzińskiego, Pierwszego Radcę Nuncjatury Apostolskiej w Bośni i Hercegowinie, Nuncjuszem Apostolskim w Ghanie, wynosząc go jednocześnie do godności Arcybiskupa tytularnego Limosano. Arcybiskup Nominat pochodzi z Małogoszcza. Jest kapłanem od 1995 r. W tym czasie był wikariuszem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Następnie podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, które zwieńczył tytułem doktora Prawa Kanonicznego W r. 2001 rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej, posługując na placówkach dyplomatycznych na Białorusi, w Chorwacji, w Sekcji ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, jak również na placówkach dyplomatycznych w Indiach,
w Bośni i Hercegowinie. W r. 2014 został podniesiony do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Dzieląc się z Wami tą radością, zapraszam do modlitwy w intencji Arcybiskupa Nominata, aby z gorliwością spełniał powierzoną Mu posługę.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

   Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

DSC00676a

DSC00677a  DSC00678a

DSC00678a  DSC00677a

Link do zapisu transmisji -

 

Linki do Drogi Krzyżowej i Liturgi Męki Pańskiej

https://youtu.be/poTPIg3Hg-0

https://youtu.be/XowFhRXE6SU

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

Mszą sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywaną jest Mszą Wieczerzy Pańskiej.

DSC00661a

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego.

DSC00670a

Adoracja Krzyża

Przepraszamy za opóźnione rozpoczęcie transmisji z przyczyn technicznych od nas niezależnych.

DSC00671a

  DSC00672a

DSC00673a

 

SW MAKSYMILIAN UOTKA A4a

SW MAKSYMILIAN UOTKA A42a

getsaminia

Nr OA – 47/20                   Kielce, dnia 1 kwietnia 2020 r.

DEKRET

w sprawie celebracji

WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Zgodnie z zarządzeniami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” oraz Notą wyjaśniającą z dnia 26 marca 2020 r. celebracje Triduum Paschalnego mogą odbywać się w kościele katedralnym, kościołach parafialnych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych.

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

 NIEDZIELA PALMOWA

         Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa palm posługując się tekstem przewidzianym w MR s. 107. Nie należy używać pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosławieństwa następuje akt pokuty.

MSZA KRZYŻMA

         Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielkanocnych (po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu przyjazdu Księży Dziekanów lub Księży przez nich wskazanych z Kancelarią Parafii Katedralnej). Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem. Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie celebracji tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy
i duszpasterstwo
, nr 21b; 22).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Nauka rekolekcyjna z niedzieli 29.03

Nauka rekolekcyjna z poniedziałku 30.03

Nauka rekolekcyjna z wtorku 31.03

[Audio]

W piątek (27 marca) o godzinie 18.30 w radio eM /częstotliwość 107.9 MHz/ transmisja drogi krzyżowej z parafii św. Maksymiliana w Kielcach

Posłuchaj.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału wewnątrz kościoła tylko 5 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

W związku z tym ograniczeniem na Msze św. mogą przychodzić przedstawiciele rodzin, które zamówiły intencje mszalne.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii. Czynimy również starania aby uruchomić transmisję z naszego kościoła.

Prosimy o wspólną modlitwę o ustanie tej strasznej pandemii - codziennie o 20.30.

 Z darem modlitwy

 Wasi Duszpasterze

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”. Zachęcił wszystkich chrześcijan do odmówienia 25 marca w południe modlitwy „Ojcze nasz” oraz do włączenia się w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00 na pustym Placu św. Piotra.

Początek mszy.

Posłuchaj całej mszy.

Zakończenie mszy.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału 50 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii.

 Z darem modlitwy

Wasi Duszpasterze

 

Posłuchaj Drogi Krzyżowej w naszej parafii /20 marca br./

 

W związku z pojawianiem się kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce wierni Kościoła Kieleckiego zachęcani są do odmawiania specjalnej modlitwy o ustanie tej epidemii i w intencji wszystkich, których ona dotknęła.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.