CP Nr 111 - Moja Adoracja

CP Nr 110 Bóg jest Prawdą

CP Nr 109- Kościół jest jeden

CP Nr 108 Czas dla Boga

CP NR 107 -Zasady ładu społecznego Chrześcijan

CP NR 106- dobra i zła mowa

CP NR 105 Trwajcie w miłości Mojej

CP Nr 104 Liturgia - Dziełem Trójcy Świętej

CP NR 103- Blask prawdy

CP NR 102 Dostrzegam najpierw Maryję.

CP NR 101 Adoracja -Dokument1

CP NR 100 Ja mocno wierzę

CP Nr 99 Bóg Ojciec

CP Nr 98 Modlitwa powołaniem

CP NR 97 Świętymi bądźcie

CP Nr 96 - O Bibli

CP Nr 95 - ADHORTACJA APOSTOLSKA

CP Nr 94 - O naśladowaniu Chrystusa

CP NR 93 -List papieża Franciszka o św. Józefie

CP Nr 92 - Aby znaleźć łaskę u Boga

CP Nr 91 Postawa klęcząca

CP Nr 90- Wiara i zaufanie

CP Nr 89a PENITENCJARJA na Rok św Józefa.

CP Nr 89 Kościół Katolicki w pytaniach

CP Nr 88 Ukochałem Cię Odwieczną Miłością

CP Nr 87 Dobra spowiedź

CP Nr 86 - Bóg ma plan

CP Nr 85- RACHUNEK SUMIENIA MAŁŻONKÓW

CP NR 84 Życie jest chwilką

CP Nr 83 - PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA

CP Nr 82 Cały Twój Maryjo

CP Nr 81 Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa

CP Nr 80 Jak odkrywać Wolę Bożą

CP Nr 79 Pójdż za Mną

CP Nr 78 Nie lękaj się cierpień

CP Nr 77 M Umartwienie języka

CP Nr 76 Kto ma uszy niechaj słucha

CP Nr 75 ŚWIĘTOŚĆ DWOJGA

CP Nr 74 Zawsze się radujcie

CP Nr 73 Godzina święta Serce Jezusa

CP Nr 72 Weź Ją do siebie

CP Nr 71 Niezwykły pokarm

CP Nr 70 Wola Boża żąda Prawdy

CP Nr 69 Ręce kapłańskie

CP Nr 68 Hostio święta

CP Nr 67 ODPUSTY W KOŚCIELE

CP Nr 66 Zachwycić ludzi BIBlią

CP Nr 65 Dziewictwo -Małżeństwo

CP Nr 64 Bałwochwalstwo

CP Nr 63 Ludu kapłański

CP Nr 62 Traktat o doskonałym nabożeństwie

CP Nr 61 Adoracja homilia papieża Franciszka

CP Nr 60 Jezu Ty się tym zajmij

CP Nr 59 Pierwszeństwo Chrystusa

CP Nr 58 Ostatni rozkaz

CP Nr 57 Czujne serce -asceza

CP Nr 56 Prywatna Wiara

CP Nr 55 Trudne Małżeństwo

CP Nr 54 Tryumf Kościoła Sw. Jan Bosko

CP Nr 53 Wiara

CP Nr 52 Traktat

CP Nr 51 Adoracja- poza Kielce

CP Nr 50 Luiza Piccarreta do druku

CP Nr 49 Świętość Kościoła K D

CP Nr 48 Modlitwa serca KD

CP Nr 47 Czyściec-Maria Simma Bp

CP Nr 46 O roli Kościoła

CP Nr 45 MAŁZEŃSTWO Gloria polo

CP Nr 44 OŁTARZ

CP Nr 43 Dar Eucharysti

CP Nr 42 Potęga modlitwy różańcowej PK 

CP Nr 41 Grzesznik potrzebuje łaski Bożej Bp

CP Nr 40 Kult Aniołów

CP Nr 39 Praca i czas na Modlitwę

CP Nr 38 MARGARETKA

CP Nr 37 Czyste serce

CP Nr 36 Posłuszeństwo

CP Nr 35 Święte małżeństwa

CP Nr 34 STRÓJ

CP Nr 33 Owoce Komunii św

CP Nr 32 Szkaplerz Karmel

CP Nr 31 Ciało Pana Jezusa

CP Nr 30 Wola Boża

CP Nr 29 NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE

CP Nr 28 SAKRAMENT POJEDNANIA Bp

Cp Nr 27 Świętość Radość

CP Nr 26 Dotyk Słowa

CP Nr 25 Małżonkowie poznajcie swują godność

CP Nr 24 Świadectwo mistyczki Alicji Lenczewskiej

CP Nr 23 Br Elia

CP Nr 22 Niedziela Miłosierdzia

CP Nr 21 Manna z Nieba

CP Nr 20 Wigilia Paschalna

CP Nr 19 Modlitwa w Ogrójcu

CP Nr 18 Godzina święta

CP Nr 17 Próżność

CP Nr 16 Liturgia Słowa

CP Nr 15 Sakrament małżeństwa

CP Nr 14 Któż jak Bóg

CP Nr 13 TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

CP Nr 12 Totus TuusCP

CP Nr 11 Adoracja

CP Nr 10 Sługa Boża, Luiza

CP Nr 9 Modlitwa zmienia życie

CP Nr 8 Lencz- Miłość

CP Nr 7 Świętymi bądźcie

CP Nr 6 Słowo Boże

CP Nr 5 Nierozelwaność małżeństwa

CP Nr 4 Godność Kapłaństwa

CP Nr 3 Eucharystia

CP Nr 2 Narodzenie MaryiCP Nr 1 Prawdziwa Ewangelia

CP Nr 07 Kult Najświętrzego Serca Jezusa

CP Nr 06 Szkaplerz Karmelitański _2

CP Nr 05 Adoracja

CP Nr 04 Niedziela Miłosierdzia

CP Nr 03 Godz Łaski po edycji pierwotnej

CP Nr 02 Boże Narodzenie 2019

CP Nr 01 Domek - Życzenia