Kielce, dnia 25 czerwca 2021 r.

Nr OA – 70/21

 

Drodzy Diecezjanie!

Kilka dni temu gwałtowna burza wyrządziła wiele szkód mieszkańcom części Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Wiele rodzin poniosło znaczne straty materialne. Wierni ci liczą na akt solidarności z naszej strony.

Ewangeliczna zasada „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2), mimo naszych niedostatków, zachęca nas, aby podjąć wyzwanie solidarności z poszkodowanymi.

Zatem zwracam się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów oraz wszystkich wiernych diecezji kieleckiej: w niedzielę 27 czerwca lub w niedzielę 4 lipca 2021 r. podczas każdej Mszy Świętej we wszystkich parafiach módlmy się za poszkodowanych, a przed kościołami zorganizujmy zbiórkę datków dla nich.

Uprzejmie proszę, aby zebrane środki wpłacić na konto Diecezji Kieleckiej: 59 1240 1372 1111 0000 1249 1269, z dopiskiem POMOC, albo do kasy kurialnej.

Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zdołamy wesprzeć naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w potrzebie.

           Wszystkim wiernym z serca błogosławię

   Wasz Biskup    

† Jan Piotrowski