Nr OA – 82/21                                Kielce, dnia 10 lipca 2021 r.

Drodzy Diecezjanie!

            Troska o zdrowie obywateli jest obowiązkiem państwa. Odpowiadając na prośbę Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lipca br., który podjął działania i zorganizował akcję Zaszczep się w wakacje, zachęcam Czcigodnych księży, osoby konsekrowane i wiernych świeckich naszej diecezji, szanując wolność wyboru każdej osoby, aby skorzystać z tych możliwości, jakie daje w tym zakresie propozycja Wojewody Świętokrzyskiego.

                   Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

          Wasz biskup

       † Jan Piotrowski