25 marca o godz 17:00 ks. proboszcz - Prałat Grzegorz Pałys  dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Podobne nabożeństwa odbywały się we wszystkich kościołach w Polsce i na świecie.

0246a  0301a

0351a  0455a