Kielce, dnia 29 kwietnia 2022 r.

 Komunikat Biskupa Kieleckiego na XIV Tydzień Biblijny

Drodzy Diecezjanie,

przeżywając XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego tematem są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, wczytujemy się w dar objawienia słowa Bożego, które zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy.

Niech słowo Boże pomaga nam odkrywać prawdę, że Bóg jest miłością, która objawia się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Odkupicielu.

Z darem Pasterskiego Błogosławieństwa

    Wasz Biskup

   † Jan Piotrowski

https://e-religijne.pl/pl/p/Pismo-Swiete-Starego-i-Nowego-Testamentu-z-komentarzami-Edycja-sw.-Pawla/12