10 lat temu we Włoszczowie miała miejsce uroczystość koronacji papieskimi diademami słynącego łaskami obrazu Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym przechowywany jest obraz, otrzymał wówczas przywilej i tytuł Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Darem wiernych na Jubileusz 10-lecia koronacji obrazu jest odnowienie kościoła
i polichromia zdobiąca sklepienie świątyni.

W imieniu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego i Księdza Prałata Zygmunta Pawlika, Proboszcza Parafii i Kustosza Sanktuarium, serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji w Dniu Matki Bożej Włoszczowskiej - 12 czerwca br. o godz. 17.00. Będą one poprzedzone tygodniowym przygotowaniem parafii poprzez misje święte. Zgodnie z życzeniem Księdza Biskupa, od uroczystości jubileuszowych rozpocznie się w Sanktuarium całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niech Matka Boża Włoszczowska, Opiekunka Rodzin, wyprasza u swojego Syna wszystkim wiernym naszej diecezji, a szczególnie małżonkom, rodzicom i dzieciom potrzebne łaski, aby dobrze wypełnili życiowe powołanie i szczęśliwie osiągnęli udział w Jej niebieskiej chwale.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 4 czerwca br. o godz. 18.00, w kościele pw. Ducha Świętego w Kielcach - Osiedle Na Stoku 1, odbędzie się modlitwa uwielbienia
z udziałem członków Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Kieleckiej. Program uroczystości przedstawia się następująco:

18.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka.

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.

19.30 – Koncert pieśni religijnych z udziałem całego zgromadzenia.

W imieniu Księdza Biskupa Mariana Florczyka i Księdza Proboszcza Marka Czarnoty zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Będzie ono wyrazem jedności w Duchu Świętym poszczególnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej diecezji, w różnorodności i bogactwie ich charyzmatów. Niech Duch Święty pobudza wszystkich wyznawców Chrystusa do głoszenia Ewangelii i świadectwa żywej wiary.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej oraz Stowarzyszenie "Zarażę Cię Bogiem", działające przy parafii św. Wojciecha w Kielcach, zapraszają w dniu 11 czerwca 2017 r. na IV Uwielbienie na Rynku pod hasłem „Niech się stanie”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.30 koncertem uwielbienia, który zakończy się adoracją Najświętszego Sakramentu. Gościć będziemy Beatę Bednarz oraz ks. Jakuba Bartczaka. Niech nasza obecność będzie świadectwem oraz publicznym wyznaniem wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.    
ks. Mirosław Cisowski   ks. Marcin Boryń

 

XV SPOTKANIE MŁODZIEŻY DIECEZJI KIELECKIEJ W WIŚLICY

U ŹRÓDŁA WIARY

pod hasłem

„IDŹCIE I GŁOŚCIE”

PROGRAM SPOTKANIA

10.30 – ZAPISY SEKRETARIAT PLAC MIEJSKI w Wiślicy

  • Młodzież otrzyma pamiątkę spotkania, modlitewnik, krzyż, wodę, kanapkę
  • Zabawy integracyjne
  • Śpiewy
  • Grupa młodzieży z par. Grobu Bożego w Miechowie
  • Uwielbienie
  • Animacja
  • Tworzenie wspólnoty

11.00 - ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY PLAC MIEJSKI w Wiślicy

11.40 – KONCERT EWANGELIZACYJNY – STRÓŻE PORANKA

13.30 – ECCE HOMO – Spektakl KSM z par. św. Jadwigi Królowej w Kielcach poświęcony św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu w dniu liturgicznego wspomnienia.

15.00 – EUCHARYSTIA W BAZYLICE WIŚLICKIEJ pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

Zakończenie spotkania w Wiślicy.

20.00 - KONCERT „Happy Day 2” Kadzielnia kielecka (bilety w Kurii Diecezjalnej)

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy!!!

Jeden z aktów miłosierdzia

- uczynek -

podaruj bezinteresownie cząstkę siebie.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przesyła komunikat do wszystkich wiernych parafii kościołów diecezji kieleckiej:

Stoimy u progu okresu letnio-wakacyjnego. Okres ten charakteryzuje się wzmożonymi wyjazdami urlopowymi, jak również, niestety licznymi wypadkami drogowymi oraz wypadkami przy pracach rolno-gospodarczych. Wymienione zdarzenia mają wpływ na duże zużycie krwi w szpitalach. Należy dodać, iż w okresie letnio-wakacyjnym cały czas wykonywane są zabiegi medyczne związane z przetaczaniem krwi-transfuzją. Niejednokrotnie już w przeszłości były odwoływane i przesuwane w czasie terminy zabiegów operacyjnych ze względu na braki krwi, a krew była wydawana tylko na ratunek, czyli w sytuacjach ostatecznego ratowania życia pacjentów.

Drodzy Parafianie, nie pozwólmy, aby ta sytuacja powtarzała się co roku. W jedności społecznej jest potężna siła, a każdy z Nas zdaje sobie sprawę, iż krwi nie można wyprodukować ani niczym jej zastąpić. Dlatego też zwracamy się do każdego z Was z osobna, aby oddawał krew lub jej składniki. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych nie możesz tego uczynić, zachęć do oddawania krwi pełnoletnich członków Twojej rodziny, osoby z kręgu Twoich znajomych.

Jeden z aktów miłosierdzia - uczynek - podaruj bezinteresownie cząstkę siebie

Zapraszamy, przyjdź do nas, czekamy na Ciebie w Kielcach na ul. Jagiellońskiej 66, w mobilnym ambulansie na akcjach poboru krwi w terenie lub w jednym z Oddziałów Terenowych. Więcej szczegółów informacyjnych na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w gablocie przy kościele.

Ze względu na szczytny cel liczę na zrozumienie i zaangażowanie.

 

Z poważaniem

(-) mgr Jerzy Stalmasiński

Dyrektor CKiK w Kielcach

 

W sobotę, 20 maja odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy powstania Pomnika Pszczoły w Kielcach.

Świętokrzyscy pszczelarze obchody rocznicowe rozpoczęli od spotkania przy Pomniku  Pszczoły /róg Zagórskiej i Żeromskiego/ gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie ul. Zagórską przemaszerowali do kościoła Św. Maksymiliana gdzie uczestniczyli we mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Grzegorz Pałys. W modlitwie wiernych  dziękowałi za już otrzymane zbiory i prosili o dalszą opiekę w prowadzeniu pasiek. W darze ołtarza ofiarowałi produkty pszczele. Uroczystość zakończono piknikiem.

Zdjęcia w galerii FOTO

Ruch Światło-Życie zaprasza w wakacje dzieci oraz młodzież z gimnazjów, szkól średnich i studiującą na dwutygodniowe oazy rekolekcyjne.

Tradycyjnie w okresie wakacji Ruch Światło-Życie organizuje 15-dniowe oazy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Oaza rekolekcyjna jest oparta na schemacie tajemnic różańcowych, związanych z treściami formacyjnymi wyrażonymi w tematach dnia. Przez spotkania formacyjne, modlitwę osobistą i wspólnotową, wypełnianie dyżurów oraz zabawę i wycieczki, uczestnicy mają możliwość doświadczyć życia chrześcijańskiego i otworzyć się na doświadczenie wspólnoty Kościoła. 

Rekolekcje wakacyjne odbędą się w następujących turnusach:

TURNUS I 27 czerwiec - 13 lipiec

Oaza Dzieci Bożych II° dla osób po IV-V szkoły podstawowej.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

TURNUS II 15 - 31 lipiec

- Oaza Nowej Drogi III° osób po II klasie gimnazjum

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt 600 zł z dojazdem

- Oaza Nowego Życia I° dla osób po OND 3° i min. po 3 klasie gimnazjum.

Miejsce: Szkoła Podst. w Bogdanówce (koło Skomielnej Czarnej)

Koszt: 690 zł

Oaza Nowego Życia II° dla osób po I° Oazy Nowego Życia

TURNUS III 4-20 sierpień

Oaza Nowej Drogi II° - dla osób po VI klasie szkoły podstawowej i I gimnazjum.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

Na stronie www.kielce.oaza.pl można będzie znaleźć szczegółowe informacje związane z wyjazdem na rekolekcje. Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 200 zł, przyjmuje Referat Ruchu Światło-Życie w terminie do 22.06.2017 roku

Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie Ruchu Światło-Życie, tel. 413680504, Księdza Moderatora, tel. 607177710 oraz u p. Anny Mazur 782833996.

Ks. Marcin Gałczyński
Moderator diecezjalny

Ruchu Światło-Życie

07 maja  w uroczystość Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej  odbyła się procesja różańcowa z parafii św. Maksymiliana do bazyliki katedralnej. Procesję przygotował i zorganizował ks. Sebastian Seweryn - Diecezjalny asystent Rycerstwa Niepokalanej. W przygotowanie procesji właczyło sie też Duszasterstwo Trzeżwości diecezji kieleckiej.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, która poprowadził ks. Karol Słowak. Ks. biskup Ordynariusz Jan Piotrowski udzielił błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Ks. dr Mirosław Cisowski - Dyrektor duszpasterstwa diecezji kieleckiej w konferencji przypomniał i skomentował tajemnicę fatimską. Po ucałowaniu relikwii Św. Maksymiliana uczestnicy wyruszyli w procesji do bazyliki katedralnej gdzie procesję zakończono nabożeństwem do NMP.

Zdjęcia w galerii FOTO

 „Weź i czytaj!” to hasło pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, które będzie miało miejsce 30 kwietnia, w Niedzielę Biblijną. Organizatorami akcji są: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

 

Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca — właśnie jako Matka Syna Bożego”. (Św. Jan Paweł II, Kielce 1991r.)

Obecność Łaskawej Madonny na Ziemi Świętego Krzyża od wieków wpisana jest w naszą pobożność. Od 1991 r. jest Ona także Patronka naszego Miasta. Dlatego też pragniemy zawierzyć jej losy nasze i naszego Miasta poprzez uroczyste obchody Jej Patronalnego Święta.

Serdecznie zapraszajmy Czcigodnych Duszpasterzy oraz wspólnoty Waszych parafii na Uroczystą Sumę Odpustową do Bazyliki Katedralnej w Kiecach 7 maja 2017 r. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.

               Ks. Adam Kędzierski

Proboszcz Parafii Katedralnej w Kielcach

W uroczystość Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej 07 maja 2017 r., Rycerstwo Niepokalanej organizuje procesję różańcową, która wyruszy z parafii św. Maksymiliana w Kielcach do bazyliki katedralnej. Będziemy modlić się w intencjach miasta  i mieszkańców Kielc oraz całej naszej diecezji w dzień jej Patronki  Matki Bożej Łaskawej. Bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji wiernym wraz z programem w ramach ogłoszeń duszpasterskich i zachętę do udziału w całym spotkaniu. 
 
Program spotkania: 
 
15.30 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
16.00 - Konferencja - ks. dr Mirosław Cisowski - Dyrektor duszpasterstwa diecezji kieleckiej
16.30 - Procesja różańcowa do Bazyliki Katedralnej
17.30 - Nabożeństwo do NMP
18.00 - Msza św. w bazylice katedralnej
 
Z kapłańskim pozdrowieniem
 
ks. Sebastian Seweryn - Diecezjalny asystent MI
 

W niedzielę 02 kwietnia rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do wtorku 03.  kwietnia. Poprowadzi je ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas kieleckiej.

DSC01655a

 DSC01652a  DSC01660a

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia, z którym związane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W dniu 25 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy pragną modlić się z Pasterzem naszej diecezji o poszanowanie świętości życia oraz uroczyście złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji.     

            Ks. dr Artur Skrzypek

Dyrektor Wydziału

ds. Małżeństw i Rodzin

KOMUNIKAT

Zbliża się czas kolejnej rocznicy narodzin dla nieba Św. Jana Pawła II. Dziękujemy Panu Bogu za dar jego osoby, za nauczanie i posługę oraz obecność świętego Papieża na świętokrzyskiej ziemi. Tę naszą wdzięczność wyrazimy poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Florczyka, w piątek 31 marca 2017 r. o godz. 18.30, w kościele parafialnym w Masłowie.

Po zakończeniu Mszy Świętej weźmiemy udział w tradycyjnej już Drodze Krzyżowej z kościoła parafialnego na lotnisko. Na tę Drogę Krzyżową prosimy przynieść lampiony.

Naszą wspólną modlitwę zakończymy przy pomniku Św. Jana Pawła II, wzywając Jego wstawiennictwa dla nas, dla naszych rodzin oraz wypraszając miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i dla całego świata.

Na tę uroczystość wszystkich serdecznie zapraszamy.

                         Ks. Dariusz Gącik                                                       

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Piotr Motyka

Proboszcz parafii w Masłowie

Kielce, 23 lutego 2017 r.

Nr OA - 13/17

KOMUNIKAT

 

W związku ze spektaklem „Klątwa” wystawionym w Teatrze Powszechnymw Warszawie, czynię swoją treść poniższego komunikatu rzecznika Konferencji Episkopatu Polski i proszę o odmówienie w parafiach przez kilka najbliższych dni Koronki do Bożego Miłosierdzia w akcie wynagrodzenia za dokonane bluźnierstwo.

                                                                                            

                                                                                                                                       † Jan Piotrowski

                                                                                                                                        BISKUP KIELECKI

 

Komunikat ws. spektaklu „Klątwa”

 

Spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića, który wystawiono w Teatrze Powszechnym w Warszawie ma znamiona bluźnierstwa.

 

Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest to szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi Państwa Watykańskiego.

 

Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości

m. in. w środkach społecznego przekazu w myśl słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Słowo Boże w niedzielę 12 lutego głosił Ks. Dariusz Gącik jako wprowadzenie do katechez neokatechumenalnych. Katechezy będą w środy i piątki o godz. 18.45.

DSC01358a

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnnego powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

W niedzielę 22 stycznia na Mszy świętej o godzinie 10.30 wystąpił z kolędami zespół Cantylena ze Szkoły Katolickiej. Po Mszy świętej dał  krótki koncert.

DSC01305a

W niedzielę /14 stycznia/ na Mszy świętej o godz. 10.30 Jasełka przedstawiła młodzież z naszego Gimnazjum
a na Mszach św. o godz. 9.00; 10,30 i 12.00 wystąpił z kolędami zespół
„Józefowe Kwiatki”.

DSC01289a

W niedzielę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 przedstawiły Jasełka.

DSC01268a

DSC01243aDSC01245aDSC01246aDSC01249a

W naszym kościele jest wystawa szopek wykonanych przez dzieci z naszych szkół w ramach konkursu "Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanego przez Kurię diecezjalną. Zapraszamy do obejrzenie tej wystawy.

 

DSC00013a

W środę 21 grudnia w budynku plebanii  na  Wigilii spotkały się osoby potrzebujące oraz samotne. Wigilię rozpoczeto od modlitwy, którą prowadził Ks. Proboszcz. Diakon Konrad przeczytał fragment ewangelii z Ewangelii św. Łukasza (2, 1 - 14). Następnie  Ks. Proboszcz pobogłosławil opłatki, którymi wszyscy się dzielili i składali sobie życzenia. Na wieczerzę wigilijną przygotowano tradycyjne polskie potrawy (postne). Do stołu potrawy podawali wszyscy księża z parafii oraz ministranci. Wigię zakończył wspólny  śpiew kolęd, którym akompaniował organista Zbyszek. Przybyłe osoby otrzymały paczki świąteczne.

DSC00054a

 DSC01242aW tym roku parafialne Rekolekcje Adwentowe prowadzi Ks. dr  Marcin Rokita.

Ks. Rekolekcjonista  w homilii nawiązując do czytanej ewangelli o Zachariaszu mówił o zawierzeniu Panu Bogu.

KIlka zdań, które Ksiądz szerzej rozwinął.

- Powinnismy zawierzyć Bogu.

- Boże czemu mnie nie wysłuchujesz.

- Boże daj mi znak, że tak będzie jak mi mówisz.

- Dla Boga nie ma nic niemożliwego.

- Pan Bóg udowodnił Zachariaszowi, że wszytko może i w naszym życiu też może wszystko.

- Człowiek zamyka się łaskę Pana Boga.

- Człowiek nie widzi w sobie dobra. Trzeba to dobro pokazać Panu Bogu.

- Pan Bóg zawsze szuka w Tobie dobra.

- Bóg nigdy nie potępia grzesznika, potępia grzech.

- Brakuje nam cierpliwosci w walce  z grzechem.

- Uczyć dzieci szacunku do swoich rodziców.

 

- w środę 28 grudnia od godz. 15.30 – ul. Zagórska (4 ks.), ul. Cedzyńska  (1 ks.),
- we czwartek 29 grudnia od godz. 15.30 – ul. Mazurska (2 ks.), ul. Pomorska (2 ks), ul. Łysogórska, Cisowa i Jodłowa (1ks.);
- w piątek 30 grudnia od godz. 15.30 – ul. Szczecińska (1 ks.), ul. Głogowa (1 ks.), ul. Niestachowska (1 ks.), Wawrzyńskiej (2 ks.).

- w poniedziałek 02 stycznia od godz. 15.30 – ul. Jasieńskiego (2 ks.), ul. Prochownia (1 ks.), ul. Prosta
- we wtorek 03 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska (2 ks.), ul. Wydryńska (2 ks.)
- w środę 04 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mąchocka (2 ks.), ul Radostowa (2 ks.)
- we czwartek 05 stycznia od godz. 15.30 – ul. Napękowska (1 ks.), ul. Spółdzielcza 4, 6, 8 (3 ks.)
- w  sobotę 07 stycznia od godz. 9.30 – ul. Szczecińska 3 (2 ks.), ul. Szczecińska 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 09 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 57 (3 ks.), ul. Zagórska 66 (2 ks.)
- we wtorek 10 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 64 (3 ks.), ul. Zagórska 68 (2 ks.)
- w środę 11 stycznia od godz. 15.30 – ul. Szymanowskiego 3 (3 ks.), ul. Zagórska 70 (2 ks.)
- we czwartek 12 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 5 (3 ks.), ul. Zagórska 72 (2 ks.)
- w piątek 13 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 7 (3 ks.), ul. Spółdzielcza 3 (2 ks.)
- w sobotę 14 stycznia od godz. 9.30 – ul. Spółdzielcza 9 (3 ks.), ul. Kujawska 19 (2 ks.)

- w poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 156 (3 ks.), ul. Mazurska 77 (2 ks.)
- we wtorek 17 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 158 (3 ks.), ul. Pomorska 100 (2 ks.)
- w środę 18 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 160 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 11 (2 ks.)
- we czwartek 19 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 64 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 13 (2 ks.)
- w piątek 20 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 66 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 15 (2ks.)
- w sobotę 21 stycznia od godz. 9.30 – ul. Mazurska 68 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 23 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 70 (3 ks.), zgłoszenia indywidualne (2 ks.