Drodzy Kielczanie,

dnia 6 września 1991 r. Stolica Apostolska - w odpowiedzi na prośbę Biskupa Kieleckiego Stanisława Szymeckiego - zatwierdziła tytuł NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY pod wezwaniem „ŁASKAWEJ” lub „MATKI ŁASKI BOŻEJ” jako PATRONKI u Boga miasta Kielce. Od tego czasu co roku dnia 7 maja Najświętsza Maryja Panna Łaskawa jest czczona w stopniu UROCZYSTOŚCI we wszystkich kościołach miasta Kielce, natomiast w stopniu ŚWIĘTA w innych kościołach całej diecezji.

Serdecznie zapraszam wszystkich Kielczan - duszpasterzy wraz z wiernymi - na uroczystości, które odbędą się 7 maja (poniedziałek) w bazylice katedralnej w Kielcach. O godz. 19.00 będzie sprawowana Msza św., a następnie udamy się w procesji różańcowej w kierunku Ratusza, aby tam na nowo zawierzyć nasze miasto i jego mieszkańców naszej Patronce.

Wszystkich mieszkańców naszego miasta polecam opiece Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej.

                                                                                                      Wasz Biskup

  † Jan Piotrowski                                             

maksymilian

Rodzina

To

Bóg - Honor -Ojczyzna

Pod tym hasłem chcemy dnia 17.06.2018 r. zorganizować  w naszej Parafialnej wspólnocie pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego:

„Dzień dla Rodziny”.

W programie tego integracyjnego spotkania nie zabraknie czasu na wspólną zabawę, rodzinne konkursy, gry, loterie fantowe, pokazy. Będzie to także czas na ciekawe spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Służb Ratownictwa Medycznego. Poznamy metody pierwszej pomocy, sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Celem nadrzędnym jest jednak to by ten „Dzień dla Rodziny” był przyczynkiem do spojrzenia na rodzinę, nie jako na zespół konieczności, finansowych wymagań, trudów codzienności, ale dar, poprzez który mogę służyć innym - Mojemu Bogu i Mojej Ojczyźnie, ucząc szacunku, wrażliwości i miłości także do tych, którzy dotknięci chorobą potrzebują tej miłości szczególnie dużo.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne wsparcie tego dzieła. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca i każdą formę pomocy w postaci przekazanych nagród, gadżetów, słodyczy, które pomogą nam na symboliczne nagrodzenie uczestników konkursów i zabaw.

Z wyrazami szacunku
Młodzież i Rodziny Wspólnoty
Św. Maksymiliana Marii Kolbego
(kontakt: ks. Andrzej Waligórski 606 728 122)

 

Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży. Rozpoczną się w styczniu 2019 r. w Panamie. Nie sposób nie wspomnieć wielkich wydarzeń z 2016 roku, kiedy to cała Polska, ale i również nasza diecezja, była organizatorem Światowych Dni Młodzieży. Gościliśmy w naszym kraju Ojca Świętego Franciszka i młodych z całego świata. Podczas spotkania młodych w Krakowie papież Franciszek zaprosił młodzież całego świata do Panamy, w Środkowej Ameryce. Zaprosił także i nas, byśmy dali światu promień chrześcijańskiej nadziei.

Kuria Diecezjalna w Kiecach wraz ze wspólnotą Domowego Kościoła Diecezji Kieleckiej zaprasza wszystkie rodziny oraz wiernych do udziału w Drodze Krzyżowej na Karczówkę w piątek 23 marca 2018 roku. Nabożeństwo poprzedzi uroczysta Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego o godz. 17.00. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Urzędniczej.

Po jej zakończeniu wyruszy najstarsza w Kiecach Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozważania przy kolejnych stacjach prowadzić będzie wspólnota Domowy Kościół Diecezji Kieleckiej. Nabożeństwo zakończy się w klasztorze księży Pallotynów na Karczówce.

Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie rodziny, kapłanów, siostry zakonne, wspólnoty i wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Ks. Dariusz Gącik

   WIKARIUSZ GENERALNY

Niedziela 18 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7,00, 9.00, 12.00, 17.00 o 16.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.
 • Msza święta z nauką dla Dzieci o godz. 10,30.
 • Msza święta z nauka dla Młodzieży o godz.14, 00.

Poniedziałek 19 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7.00, 9.00, 18.00.
 • Spotkanie dla Młodzieży Gimnazjalnej o godz. 8,00.
 • Spotkanie dla Dzieci z klas IV – VII o godz. 10.30.
 • Spotkanie dla Dzieci z klas I – III o godz. 12,00.

Wtorek 20 marca

 • Msze święte z nauką dla Dorosłych o godz. 7,00, 9.00, 18.00
 • Msza święta dla Młodzieży Gimnazjalnej o godz. 8,00.
 • Msza święta dla Dzieci z klas IV – VII o godz. 10,30.
 • Msza święta dla Dzieci z klas I – III o godz. 12,00.

Msza św. z sakramentem Namaszczenia Chorych
o godz. 16.30. (bardzo prosimy, aby pomóc chorym i starszym przybyć na tę Mszę świętą, aby mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi i namaszczenia chorych

Drodzy Diecezjanie! W tegorocznym orędziu na Wielki Post Ojciec Święty Franciszek napisał: jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności? W tym czasie liczne organizacje przeprowadzają zbiórki na rzecz osób znajdujących się trudnych sytuacjach. W Kościele kieleckim posługę miłosierdzia realizuje przede wszystkim Caritas Diecezjalna. Proszę, byśmy włączyli się w dobroczynne dzieła na rzecz najuboższych, takie jak zbiórki żywności, jałmużna wielkopostna czy baranki wielkanocne. Działalność Caritas wykracza poza ramy wielkopostnego czasu. Caritas przez cały rok pomaga potrzebującym prowadząc hospicja, świetlice dla dzieci, schroniska dla bezdomnych, jadłodajnie dla ubogich i domy opieki dla starszych. Czyni to dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, wolontariuszy i darczyńców. Możemy wesprzeć te dzieła na różny sposób, także przez włączenie się w wolontariat Parafialnych i Szkolnych Kół Caritas. Działania Caritas można wspomóc również przez przekazanie 1% swego podatku. Zachęcam serdecznie wszystkich Drogich Diecezjan do angażowania się w dzieła miłosierdzia Caritas Kieleckiej, a także w inne inicjatywy, które otwierają nasze serca na potrzeby biednych i potrzebujących. Niech modlitwa, post i jałmużna będą ewangelicznym stylem życia każdego z nas. Na wielkopostną drogę prowadzącą do zjednoczenia z Chrystusem w paschalnym misterium z serca błogosławię.

Wasz Biskup † Jan Piotrowski

Dziś gościlśmy zespół „Czeremszyna” z Tarnopola na Ukrainie, który prezentował pieśni Wielkopostne

oraz zbierał ofiarę na rzecz dzieci z trzech domów opieki. Datki przeznaczono na zakup odzieży i przyborów szkolnych.

DSC00548a DSC00551a

DSC00556a DSC00553a

 

Moje powołanie to pisać o Maryi,
służyć Maryi, kochać Maryję.

bł. Bartolo Longo

DSC00559a 

DSC00555a  DSC00558a

Bartolo Longo (Bartłomiej Longo) przyszedł na świat 10 lutego 1841 r. w Latiano we Włoszech. Trzeciego dnia po urodzeniu został ochrzczony. Jego ojciec, Bartolomeo, był lekarzem, a matka, Antonia z domu Luparella, prowadziła dom. Od najmłodszych lat ta pobożna kobieta uczyła Bartola modlić się na różańcu.

Bartolo w wieku 5 lat został wysłany do pijarskiego Kolegium Braci Szkolnych w mieście Francavilla Fontana. Praktyka wczesnego oddawania dzieci do szkół była w ówczesnych czasach czymś zwyczajnym. W kolegium otrzymał on wszechstronne wykształcenie, także muzyczne. Grał na fortepianie i flecie, został dyrygentem szkolnej orkiestry. Wykazywał duże zdolności literackie, interesował się także fechtunkiem i tańcem.
Po ukończeniu szkoły w 1858 r. wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Neapolitańskiego. Był to burzliwy okres w historii Włoch. Uniwersytety zostały skażone ateizmem, materializmem i liberalizmem. Wielu studentów, a nawet wykładowców, parało się praktykami okultystycznymi i spirytystycznymi. Teologią katolicką otwarcie pogardzano, a masoneria rozszerzała swoje wpływy. Niektórzy wykładowcy jawnie występowali przeciwko Kościołowi. Polecali studentom antyreligijne lektury jak np.
„Życie Jezusa” francuskiego filozofa Ernesta Renata. Pod wpływ em tej książki i ateistycznego otoczenia, wiara Bartola uległa załamaniu. Wstąpił on do popularnej w Neapolu sekty spirytystycznej i sam zaczął uprawiać zakazane w Biblii okultystyczne praktyki. W krótkim czasie poczynił takie „postępy”, że antybiskup mianował go kapłanem szatana. W czasie jednego z bluźnierczych rytuałów Bartolo oddał swoją duszę diabłu.

Drodzy Diecezjanie!

Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę, 4 lutego br. w obliczu rozmaitych sytuacji konfliktów, wojen i kataklizmów, jakie dzieją się w różnych zakątkach świata, wzywa nas wierzących i ludzi dobrej woli do podjęcia modlitwy i postu w intencji pokoju. Z woli Ojca Świętego dzień 23 lutego br. został ustanowiony, jako specjalny Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. W sposób szczególny owoce naszej modlitwy i postu ofiarujemy w intencji ludności Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu. „Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje swoich dzieci, kiedy wznoszą do Niego okrzyk w bólu i strapieniu << leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany >> (Ps 147, 3). Zwracam się z gorącym apelem, abyśmy usłyszeli to wołanie w naszym sumieniu, przed Bogiem, i zapytali samych siebie: << Co mogę zrobić dla pokoju? >>. Z pewnością możemy się modlić, ale nie tylko. Każdy z nas, sam, może powiedzieć stanowcze << nie >> dla przemocy. Przecież zwycięstwa uzyskane przemocą są zwycięstwami fałszywymi; przecież pracując na rzecz pokoju, czynię dobro każdemu!” (Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, 4 lutego 2018 r). Odpowiadając na ten apel Ojca Świętego Franciszka zachęcam i zapraszam, abyśmy jako jedna wspólnota Kościoła Kieleckiego w piątek, 23 lutego 2018 r. podjęli modlitwę i post w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Jednocześnie zapraszam zarówno duszpasterzy i wiernych do zapoznania się z tegorocznym Orędziem Papieża Franciszka na Wielki Post, które jest piękną wielkopostną katechezą. Wszystkim Drogim Diecezjanom, Kapłanom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim na czas Wielkiego Postu z serca udzielam pasterskiego Błogosławieństwa: w Imię † Ojca, i † Syna, i † Ducha Świętego. Amen.

Wasz Biskup † Jan Piotrowski

Drodzy Diecezjanie!                                  

W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W ubiegłym roku – dzięki ofiarności wiernych Polsce – Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji dofinansowało ponad 140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce i budowę szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Tanzanii. W ciągu całego roku Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski.

Składając serdeczne „Bóg zapłać” za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła, zachęcam, abyśmy nie ustawali w trosce o misje i wsparli w najbliższą niedzielę postem, modlitwą i ofiarą złożoną do puszek 2032 misjonarzy polskich i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa.

   Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

Droga Krzyżowa

 piątek - 17.15 – dla dzieci

piątek - 18.30 – dla dorosłych i młodzieży

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

niedziela  - godz. 16.30

 I komunia św. w 2019 roku będzie w ostatnią sobotę maja - t.j. 25.05.2019 r.

INFORMACJA

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie pomocy dla Aleppo

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. o godzinie 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej transmitowany będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska. 

Podczas trwania koncertu prowadzona będzie zbiórka smsowa na rzecz ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Każdy z nas może się do niej przyłączyć, wysyłając smsy w trakcie transmisji koncertu. Dochód trafi na konto Caritas Polska. Przypominamy, że Koncert będzie można zobaczyć 7 stycznia 2018 r. w niedzielę o godz. 20.00 w TVP2. 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.

w czasie kolędy

WTOREK, CZWARTEK
 w godz. 8.00 – 9.00
SOBOTA w godz. 16.30 – 17.45


bn50

Radość Bożego Narodzenia

z jaką witamy przyjście Zbawiciela,

niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy

i cierpliwością w czynieniu dobra”.

Jan Paweł II

Drodzy Parafianie i Goście

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej tęsknoty za prawdziwą Miłością. To czas odkrywania kochającego Boga, który przychodzi na świat by być Bogiem z nami. Dla nas Narodził się Zbawiciel Świata. Potężny Bóg przychodzi w pokorze i w cichości jako maleńka MIŁÓŚĆ.

27.12 (środa) – od godz. 15.00 – ul. Sandomierska ( 2 ks)
ul. Wydryńska ( 2 ks)
28. 12 ( czwartek ) od 15.00 – Zagórska ( 4 ks)
29. 12 ( piątek) od 15.00 – ul. Mazurska ( 2 ks)
ul. Głogowa ( 1 ks)
ul. Łysogórska, Cisowa, Jodłowa ( 1 ks)
30. 12 ( sobota) od 9.00 – ul. Pomorska ( 2 ks)
ul. Prochownia i ul Prosta ( 2 ks)
02.01 ( wtorek) od 15.30 – ul. Jasieńskiego ( 2 ks)
ul. Niestachowska ( 1ks)
03.01 ( środa) od 15.30 – ul. Wawrzyńskiej ( 2 ks)
ul. Napękowska ( 1 ks)
04.01 ( czwartek) od 15.30 – ul. Mąchocka ( 2 ks)
ul. Szczecińska ( 1 ks)
05. 01 ( piątek I miesiąca) od 15.30 – ul. Cedzyńska ( 1 ks)
ul. Radostowa ( 2 ks)
08.01 ( poniedziałek) od. 15.30 – ul. Spółdzielcza 3 ( 2 ks)

09.01 ( wtorek) od. 15.30 – ul. Sandomierska 160 ( 2 ks )
ul. Sandomierska 158 ( 2 ks)
10.01 ( środa) od 15.30 – ul Sandomierska 156 ( 2 ks )
ul. Szczecińska 3 ( 2 ks )
11.01 ( czwartek) od. 15.30 – ul. Pomorska 100 ( 2 ks )
ul. Spółdzielcza 5 ( 2 ks )
12.01 ( piątek ) od 15.30 – ul. Spółdzielcza 7 ( 2 ks )
ul. Spółdzielcza 9 ( 2 ks )
13.01 ( sobota) od 9.00 – ul. Szczecińska 17 ( 2 ks )
ul. Szymanowskiego 3 ( 2 ks)
15.01 ( poniedziałek) od 15.30 – ul. Mazurska 64 ( 3 ks )
ul. Spółdzielcza 4 ( 1 ks )
16.01 (wtorek) od 15.30 – ul. Mazurska 66 (3 ks )
ul. Spółdzielcza 6 ( 1 ks )
17.01 ( środa) od 15.30 – ul. Mazurska 68 ( 3 ks )
ul. Spółdzielcza 8 ( 1 ks )
18. 01 ( czwartek) od15.30 – ul. Mazurska 77 ( 2 ks )
ul. Mazurska 70 (2 ks)
19.01 ( piątek)od 15.30 – ul. Kujawska 19 ( 2 ks )
ul. Zagórska 66 ( 2 ks)
20.01 ( sobota) od 9.00 – ul. Zagórska 68 ( 2 ks)
ul Zagórska 57 ( 2 ks)
22.01 ( poniedziałek) od 15.30 – - ul. Zagórska 64 ( 2 ks)
ul. Zagórska 70 ( 2 ks)
23.01 ( wtorek) od 15.30 – ul. Zagórska 72 ( 2 ks)
ul. Bohaterów Warszawy 17 ( 2 ks)
24. 01 ( środa) od 15.30 – ul Bohaterów Warszawy 15 ( 2 ks)
ul. Bohaterów Warszawy 13 ( 2 ks )
25.01 ( czwartek) od 15.30 - ul. Bohaterów Warszawy 11 ( 2 ks)
i zgłoszenia idywidualne

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O WZAJEMNY SZACUNEK I KULTURĘ W DEBACIE PUBLICZNEJ

Od pewnego czasu - tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich a nawet w życiu rodzinnym - daje się zauważyć wśród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i brak szacunku dla osób o innych poglądach. Towarzyszy temu brutalizacja języka, jak również pojawiające się groźby i zachowania agresywne.

           Niedziela   

  godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną

           9.00 - Msza św. z nauką ogólną

           10.30 - Msza św. dla dzieci

           12.00 -Msza św. z nauką ogólną

            14.00 - Msza św. dla młodzieży

            17.00 -Msza św. z nauką ogólną

           Poniedziałek

  godz. 6.00- Roraty z nauką ogólną

           9.00 -Msza św. z nauką ogólną                                      

           17.00 –Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

           18.00- Msza św. z nauką ogólną

         Wtorek   

godz. 6.00-Roraty z nauką ogólną

          9.00 -Msza św. z nauką ogólną

         11.00 -Msza św. dla chorych i cierpiących  z  sakramentem namaszczenia chorych                             

        17.00 –Msza św. dla dzieci i młodzieży

        18.00- Msza św. z nauką ogólną    

  Spowiedź  podczas Mszy świętych.

.

betlejem17a

Zapraszamy na niesamowity koncert pieśni bożonarodzeniowych z całego świata pt. ”Betlejem w Kielcach”, który odbędzie się w Hali Legionów 20 stycznia 2018 roku. Bilety do nabycia w zakrystii. Zapraszamy do licznego udziału w wydarzeniu, w którym wystąpią min. Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak, Igor Herbut, Kasia Moś, Beata Bednarz i wielu innych wraz z  Orkiestrą Kameralną AUKSO.

Informacje  i bilety można nabyć w zakrystii oraz zamawiać pod nr Tel. 608478596

Godzina Łaski
8 grudnia od 12.00 do 13.00

      Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

 "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

 •     Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
 •     Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską  Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
 •     Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
 •     Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
 •     Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
 •     Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".
Biskup Kielecki Jan Piotrowski i Rafał Nowak - Dyrektor Wzgórza Zamkowego serdecznie zapraszają na film o życiu niezwykłego biskupa Czesława Kaczmarka. Film pokazuje dramat człowieka, którego władze PRL postanowiły zniszczyć i skazać na niepamięć. Niekończące się przesłuchiwania, brak kontaktu ze światem, fałszywe zeznania, doprowadziły do procesu, na którym biskupowi kieleckiemu postawiono absurdalne zarzuty: „kolaboracji z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców”. Biskup Czesław Kaczmarek stał się symbolem walki z komunizmem.
Zapraszamy wiernych 7 grudnia na godz. 17.00  do Wojewódzkiego Domu Kultury na specjalny pokaz filmu “Czesław Kaczmarek – Biskup niezłomny”. 
 
Film trwa 45 minut. Będzie poprzedzony krótkim słowem wstępnym. Wstęp wolny (bez biletów, bez wcześniejszej rezerwacji).
.
.
 uwielbienie
 
"Być bliżej Ciebie" to hasło, które będzie nas przygotowywało do VI Uwielbienia na kieleckim Rynku. Zanim będziemy polecać Bogu całe miasto na głównym spotkaniu 27 maja 2018 r., zapraszamy wszystkich na cykl 5 spotkań - raz w miesiącu w jednym ze stacyjnych kościołów w Kielcach. Chcemy aby ta modlitwa objęła całe Kielce. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 2 grudnia w Katedrze, o godz. 20.00.
 
.
 
 

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dra  Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Otoczmy Biskupa Nominata naszą modlitwą.

Wiecej informacji na stronie diecezji kieleckiej

http://www.diecezja.kielce.pl/ks-andrzej-kaleta-mianowany-biskupem-pomocniczym-diecezji-kieleckiej

Msze św. 1 listopada 2017 r. na cmentarzach kieleckich:

- Cmentarz na Piaskach o godz. 11.00 ks. bp Jan Piotrowski

- Cmentarz Stary o godz. 11.00 ks. bp Marian Florczyk

- Cmentarz na Cedzynie o godz. 12.00 ks. kanclerz Adam Perz

- Cmentarz Nowy o godz. 13.00 ks. z Katedry

KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE

18 – 25 luty 2018 r.    

                           cena 890 USD + 100 USD

 ZIEMIA ŚWIĘTA – 8 dni

DZIEŃ 1 – PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Spotkanie w jednym z portów lotniczych w Polsce - odprawa i odlot do Ziemi Świętej. Po przylocie – jeśli czas na to pozwoli – rozpoczniemy nawiedzenie miejsc świętych w Jerozolimie*.

DZIEŃ 2 – BETLEJEM – AIN KAREM

Nawiedzimy Bazylikę i Grotę Narodzenia Pańskiego, a także kościół Św. Katarzyny i Grotę Mleczną. Będziemy również na Polu Pasterzy. Po południu pojedziemy do Ain Karem, gdzie nawiedzimy kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety. Msza Święta w Betlejem.

DZIEŃ 3 – JEROZOLIMA

Dzień rozpoczniemy od modlitwy w kościele Św. Anny, będziemy też przy wykopaliskach sadzawki Betesda. Podejdziemy do Kaplicy Biczowania, po czym rozpoczniemy Drogę Krzyżową – pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Nawiedzimy Bazylikę Grobu Pańskiego, pomodlimy się na Kalwarii i przy Grobie Pańskim. Na zakończenie podejdziemy pod Ścianę Płaczu, zobaczymy także Wzgórze Świątynne. Msza Święta w Jerozolimie.

Brewiarz

DZIEŃ 4 – GALILEA

Udamy się do Galilei. Po drodze zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej na krótki odpoczynek nad Morzem Śródziemnym, przy akwedukcie z czasów rzymskich. Następnie pojedziemy do Hajfy, gdzie zwiedzimy Sanktuarium oo. Karmelitów – Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę okolicy. W Nazarecie pomodlimy się w pięknej Bazylice Zwiastowania, zobaczymy Grotę Zwiastowania, będziemy też w kościele Św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej – miejsca pierwszego cudu Pana Jezusa. Msza Święta w Nazarecie.

DZIEŃ 5 – GALILEA

Zwiedzanie rozpoczniemy od majestatycznej Góry Tabor. Na jej szczyt wjedziemy taksówkami. Nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego, będziemy też podziwiać piękną panoramę okolicy. Następnie pojedziemy nad Jezioro Galilejskie, aby popłynąć w rejs statkiem. Później udamy się do Tabgha, gdzie nawiedzimy kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu Św. Piotra. Po czym w Kafarnaum zobaczymy wykopaliska domu Św. Piotra i ruiny synagogi. Przyjedziemy na Górę Błogosławieństw – pomodlimy się w urokliwym kościele i zobaczymy wspaniałą panoramę Jeziora Galilejskiego. Msza Święta na Górze Tabor.

DZIEŃ 6 – JEROZOLIMA

Pojedziemy na Górę Oliwną, skąd zobaczymy przepiękną panoramę Jerozolimy. Staniemy przy świątyni Wniebowstąpienia, odmówimy Modlitwę Pańską w kościele Pater Noster, odwiedzimy piękną kaplicę Dominus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego, pomodlimy się w Bazylice Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po południu pojedziemy na Syjon, nawiedzimy kościół Św. Piotra in Gallicantu oraz Wieczernik. Zobaczymy również grób Dawida, a następnie nawiedzimy kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta w Jerozolimie.

DZIEŃ 7 – PUSTYNIA JUDZKA – MORZE MARTWE

Pojedziemy do Betanii, gdzie nawiedzimy kościół Św. Łazarza, po czym przez Pustynię Judzką udamy się nad rzekę Jordan, by zobaczyć miejsce Chrztu Pana Jezusa. Następnie zatrzymamy się nad Morzem Martwym, gdzie będziemy odpoczywać korzystając z niezwykłej kąpieli. Msza Święta w Betanii lub na pustyni.

DZIEŃ 8 – POWRÓT DO POLSKI*

ŚWIADCZENIA: przelot samolotem, przejazdy autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach *** w pokojach dwuosobowych z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, taksówka na górę Tabor, opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie, Msze Święte.

Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji

* Możliwość nawiedzenia miejsc świętych w pierwszym i ostatnim dniu będzie uzależniona od godzin przelotów.

Telefon – 609764127 i 41 362 – 26-11