W sobotę, 20 maja odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy powstania Pomnika Pszczoły w Kielcach.

Świętokrzyscy pszczelarze obchody rocznicowe rozpoczęli od spotkania przy Pomniku  Pszczoły /róg Zagórskiej i Żeromskiego/ gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie ul. Zagórską przemaszerowali do kościoła Św. Maksymiliana gdzie uczestniczyli we mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Grzegorz Pałys. W modlitwie wiernych  dziękowałi za już otrzymane zbiory i prosili o dalszą opiekę w prowadzeniu pasiek. W darze ołtarza ofiarowałi produkty pszczele. Uroczystość zakończono piknikiem.

Zdjęcia w galerii FOTO

Ruch Światło-Życie zaprasza w wakacje dzieci oraz młodzież z gimnazjów, szkól średnich i studiującą na dwutygodniowe oazy rekolekcyjne.

Tradycyjnie w okresie wakacji Ruch Światło-Życie organizuje 15-dniowe oazy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Oaza rekolekcyjna jest oparta na schemacie tajemnic różańcowych, związanych z treściami formacyjnymi wyrażonymi w tematach dnia. Przez spotkania formacyjne, modlitwę osobistą i wspólnotową, wypełnianie dyżurów oraz zabawę i wycieczki, uczestnicy mają możliwość doświadczyć życia chrześcijańskiego i otworzyć się na doświadczenie wspólnoty Kościoła. 

Rekolekcje wakacyjne odbędą się w następujących turnusach:

TURNUS I 27 czerwiec - 13 lipiec

Oaza Dzieci Bożych II° dla osób po IV-V szkoły podstawowej.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

TURNUS II 15 - 31 lipiec

- Oaza Nowej Drogi III° osób po II klasie gimnazjum

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej)

Koszt 600 zł z dojazdem

- Oaza Nowego Życia I° dla osób po OND 3° i min. po 3 klasie gimnazjum.

Miejsce: Szkoła Podst. w Bogdanówce (koło Skomielnej Czarnej)

Koszt: 690 zł

Oaza Nowego Życia II° dla osób po I° Oazy Nowego Życia

TURNUS III 4-20 sierpień

Oaza Nowej Drogi II° - dla osób po VI klasie szkoły podstawowej i I gimnazjum.

Miejsce: Mszana Dolna (Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej)

Koszt: 600 zł z dojazdem

Na stronie www.kielce.oaza.pl można będzie znaleźć szczegółowe informacje związane z wyjazdem na rekolekcje. Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 200 zł, przyjmuje Referat Ruchu Światło-Życie w terminie do 22.06.2017 roku

Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie Ruchu Światło-Życie, tel. 413680504, Księdza Moderatora, tel. 607177710 oraz u p. Anny Mazur 782833996.

Ks. Marcin Gałczyński
Moderator diecezjalny

Ruchu Światło-Życie

07 maja  w uroczystość Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej  odbyła się procesja różańcowa z parafii św. Maksymiliana do bazyliki katedralnej. Procesję przygotował i zorganizował ks. Sebastian Seweryn - Diecezjalny asystent Rycerstwa Niepokalanej. W przygotowanie procesji właczyło sie też Duszasterstwo Trzeżwości diecezji kieleckiej.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, która poprowadził ks. Karol Słowak. Ks. biskup Ordynariusz Jan Piotrowski udzielił błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Ks. dr Mirosław Cisowski - Dyrektor duszpasterstwa diecezji kieleckiej w konferencji przypomniał i skomentował tajemnicę fatimską. Po ucałowaniu relikwii Św. Maksymiliana uczestnicy wyruszyli w procesji do bazyliki katedralnej gdzie procesję zakończono nabożeństwem do NMP.

Zdjęcia w galerii FOTO

 „Weź i czytaj!” to hasło pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, które będzie miało miejsce 30 kwietnia, w Niedzielę Biblijną. Organizatorami akcji są: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

 

Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca — właśnie jako Matka Syna Bożego”. (Św. Jan Paweł II, Kielce 1991r.)

Obecność Łaskawej Madonny na Ziemi Świętego Krzyża od wieków wpisana jest w naszą pobożność. Od 1991 r. jest Ona także Patronka naszego Miasta. Dlatego też pragniemy zawierzyć jej losy nasze i naszego Miasta poprzez uroczyste obchody Jej Patronalnego Święta.

Serdecznie zapraszajmy Czcigodnych Duszpasterzy oraz wspólnoty Waszych parafii na Uroczystą Sumę Odpustową do Bazyliki Katedralnej w Kiecach 7 maja 2017 r. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.

               Ks. Adam Kędzierski

Proboszcz Parafii Katedralnej w Kielcach

W uroczystość Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej 07 maja 2017 r., Rycerstwo Niepokalanej organizuje procesję różańcową, która wyruszy z parafii św. Maksymiliana w Kielcach do bazyliki katedralnej. Będziemy modlić się w intencjach miasta  i mieszkańców Kielc oraz całej naszej diecezji w dzień jej Patronki  Matki Bożej Łaskawej. Bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji wiernym wraz z programem w ramach ogłoszeń duszpasterskich i zachętę do udziału w całym spotkaniu. 
 
Program spotkania: 
 
15.30 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
16.00 - Konferencja - ks. dr Mirosław Cisowski - Dyrektor duszpasterstwa diecezji kieleckiej
16.30 - Procesja różańcowa do Bazyliki Katedralnej
17.30 - Nabożeństwo do NMP
18.00 - Msza św. w bazylice katedralnej
 
Z kapłańskim pozdrowieniem
 
ks. Sebastian Seweryn - Diecezjalny asystent MI
 

W niedzielę 02 kwietnia rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do wtorku 03.  kwietnia. Poprowadzi je ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas kieleckiej.

DSC01655a

 DSC01652a  DSC01660a

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia, z którym związane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W dniu 25 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy pragną modlić się z Pasterzem naszej diecezji o poszanowanie świętości życia oraz uroczyście złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji.     

            Ks. dr Artur Skrzypek

Dyrektor Wydziału

ds. Małżeństw i Rodzin

KOMUNIKAT

Zbliża się czas kolejnej rocznicy narodzin dla nieba Św. Jana Pawła II. Dziękujemy Panu Bogu za dar jego osoby, za nauczanie i posługę oraz obecność świętego Papieża na świętokrzyskiej ziemi. Tę naszą wdzięczność wyrazimy poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Florczyka, w piątek 31 marca 2017 r. o godz. 18.30, w kościele parafialnym w Masłowie.

Po zakończeniu Mszy Świętej weźmiemy udział w tradycyjnej już Drodze Krzyżowej z kościoła parafialnego na lotnisko. Na tę Drogę Krzyżową prosimy przynieść lampiony.

Naszą wspólną modlitwę zakończymy przy pomniku Św. Jana Pawła II, wzywając Jego wstawiennictwa dla nas, dla naszych rodzin oraz wypraszając miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i dla całego świata.

Na tę uroczystość wszystkich serdecznie zapraszamy.

                         Ks. Dariusz Gącik                                                       

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Piotr Motyka

Proboszcz parafii w Masłowie

Kielce, 23 lutego 2017 r.

Nr OA - 13/17

KOMUNIKAT

 

W związku ze spektaklem „Klątwa” wystawionym w Teatrze Powszechnymw Warszawie, czynię swoją treść poniższego komunikatu rzecznika Konferencji Episkopatu Polski i proszę o odmówienie w parafiach przez kilka najbliższych dni Koronki do Bożego Miłosierdzia w akcie wynagrodzenia za dokonane bluźnierstwo.

                                                                                            

                                                                                                                                       † Jan Piotrowski

                                                                                                                                        BISKUP KIELECKI

 

Komunikat ws. spektaklu „Klątwa”

 

Spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića, który wystawiono w Teatrze Powszechnym w Warszawie ma znamiona bluźnierstwa.

 

Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest to szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi Państwa Watykańskiego.

 

Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości

m. in. w środkach społecznego przekazu w myśl słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Słowo Boże w niedzielę 12 lutego głosił Ks. Dariusz Gącik jako wprowadzenie do katechez neokatechumenalnych. Katechezy będą w środy i piątki o godz. 18.45.

DSC01358a

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnnego powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

W niedzielę 22 stycznia na Mszy świętej o godzinie 10.30 wystąpił z kolędami zespół Cantylena ze Szkoły Katolickiej. Po Mszy świętej dał  krótki koncert.

DSC01305a

W niedzielę /14 stycznia/ na Mszy świętej o godz. 10.30 Jasełka przedstawiła młodzież z naszego Gimnazjum
a na Mszach św. o godz. 9.00; 10,30 i 12.00 wystąpił z kolędami zespół
„Józefowe Kwiatki”.

DSC01289a

W niedzielę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 przedstawiły Jasełka.

DSC01268a

DSC01243aDSC01245aDSC01246aDSC01249a

W naszym kościele jest wystawa szopek wykonanych przez dzieci z naszych szkół w ramach konkursu "Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanego przez Kurię diecezjalną. Zapraszamy do obejrzenie tej wystawy.

 

DSC00013a

W środę 21 grudnia w budynku plebanii  na  Wigilii spotkały się osoby potrzebujące oraz samotne. Wigilię rozpoczeto od modlitwy, którą prowadził Ks. Proboszcz. Diakon Konrad przeczytał fragment ewangelii z Ewangelii św. Łukasza (2, 1 - 14). Następnie  Ks. Proboszcz pobogłosławil opłatki, którymi wszyscy się dzielili i składali sobie życzenia. Na wieczerzę wigilijną przygotowano tradycyjne polskie potrawy (postne). Do stołu potrawy podawali wszyscy księża z parafii oraz ministranci. Wigię zakończył wspólny  śpiew kolęd, którym akompaniował organista Zbyszek. Przybyłe osoby otrzymały paczki świąteczne.

DSC00054a

 DSC01242aW tym roku parafialne Rekolekcje Adwentowe prowadzi Ks. dr  Marcin Rokita.

Ks. Rekolekcjonista  w homilii nawiązując do czytanej ewangelli o Zachariaszu mówił o zawierzeniu Panu Bogu.

KIlka zdań, które Ksiądz szerzej rozwinął.

- Powinnismy zawierzyć Bogu.

- Boże czemu mnie nie wysłuchujesz.

- Boże daj mi znak, że tak będzie jak mi mówisz.

- Dla Boga nie ma nic niemożliwego.

- Pan Bóg udowodnił Zachariaszowi, że wszytko może i w naszym życiu też może wszystko.

- Człowiek zamyka się łaskę Pana Boga.

- Człowiek nie widzi w sobie dobra. Trzeba to dobro pokazać Panu Bogu.

- Pan Bóg zawsze szuka w Tobie dobra.

- Bóg nigdy nie potępia grzesznika, potępia grzech.

- Brakuje nam cierpliwosci w walce  z grzechem.

- Uczyć dzieci szacunku do swoich rodziców.

 

- w środę 28 grudnia od godz. 15.30 – ul. Zagórska (4 ks.), ul. Cedzyńska  (1 ks.),
- we czwartek 29 grudnia od godz. 15.30 – ul. Mazurska (2 ks.), ul. Pomorska (2 ks), ul. Łysogórska, Cisowa i Jodłowa (1ks.);
- w piątek 30 grudnia od godz. 15.30 – ul. Szczecińska (1 ks.), ul. Głogowa (1 ks.), ul. Niestachowska (1 ks.), Wawrzyńskiej (2 ks.).

- w poniedziałek 02 stycznia od godz. 15.30 – ul. Jasieńskiego (2 ks.), ul. Prochownia (1 ks.), ul. Prosta
- we wtorek 03 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska (2 ks.), ul. Wydryńska (2 ks.)
- w środę 04 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mąchocka (2 ks.), ul Radostowa (2 ks.)
- we czwartek 05 stycznia od godz. 15.30 – ul. Napękowska (1 ks.), ul. Spółdzielcza 4, 6, 8 (3 ks.)
- w  sobotę 07 stycznia od godz. 9.30 – ul. Szczecińska 3 (2 ks.), ul. Szczecińska 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 09 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 57 (3 ks.), ul. Zagórska 66 (2 ks.)
- we wtorek 10 stycznia od godz. 15.30 – ul. Zagórska 64 (3 ks.), ul. Zagórska 68 (2 ks.)
- w środę 11 stycznia od godz. 15.30 – ul. Szymanowskiego 3 (3 ks.), ul. Zagórska 70 (2 ks.)
- we czwartek 12 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 5 (3 ks.), ul. Zagórska 72 (2 ks.)
- w piątek 13 stycznia od godz. 15.30 – ul. Spółdzielcza 7 (3 ks.), ul. Spółdzielcza 3 (2 ks.)
- w sobotę 14 stycznia od godz. 9.30 – ul. Spółdzielcza 9 (3 ks.), ul. Kujawska 19 (2 ks.)

- w poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 156 (3 ks.), ul. Mazurska 77 (2 ks.)
- we wtorek 17 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 158 (3 ks.), ul. Pomorska 100 (2 ks.)
- w środę 18 stycznia od godz. 15.30 – ul. Sandomierska 160 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 11 (2 ks.)
- we czwartek 19 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 64 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 13 (2 ks.)
- w piątek 20 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 66 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 15 (2ks.)
- w sobotę 21 stycznia od godz. 9.30 – ul. Mazurska 68 (3 ks.), ul. Boh. Warszawy 17 (2 ks.)

- w poniedziałek 23 stycznia od godz. 15.30 – ul. Mazurska 70 (3 ks.), zgłoszenia indywidualne (2 ks.

W niedzielę 11 grudnia br. uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp. senior Kazimierz Ryczan, i dokonał poświęcenia odnowionej malatury świątyni. Ks. Proboszcz złożył serdeczne podziękowanie projektantowi p. Ireneuszowi Menes i wykonawcom oraz wszystkim za  życzliwość i ofiarność, dzięki którym możliwe było dokonanie tego dzieła.

DSC01219a

W niedzielę 23.10 w naszej parafii wystąpił zespół wokalny "Głosy aniołów" z Tarnopolskiej Regionalnej Fundacji Charytatywnej "Przyszłóść". Zespół zbierał fundusze dla dzieci -sierot mieszkających w domah dziecka w tarnopolskim rejonie na Ukrainie.

Parafianie składający dobrowolną ofiarę otrzymywali prezenty wykonane przez dzieci.

DSC00989a

DSC00994a

Zagladnij na stronę fundacji:  http://www.orphansfuture.org/

Autokarowa pielgrzymka do Włoch – 9 dni

PADWA - ASYŻ   - LORETO - LANCIAND - SAN GIOVANNI ROTONDO -CASSINO - RZYM - WATYKAN - SANTA MARIA DEGLI ANGELl - ASYŻ

 

Termin: 24.06 - 02-07.2017r

DZIEŃ1 - Wyjazd z Polski, Łukowa/ Kielce     23.06 - sobota

W bardzo wczesnych godzinach rannych, po Mszy Sw. spotykamy się na wyznaczonym parkingu, skąd wyjedziemy w kierunku granicy polsko-czeskiej i dalej przez Austrię w kierunku Wioch. Nocleg w hotelu w ok. Tarvisio. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 - Padwa       25.06 - niedziela

Rano śniadanie. Następnie przejedziemy do Padwy, miasta iw. Antoniego.   Nawiedzimy Bazylikęśw

Antoniego, nazywanego przez Włochów 31 Santo. Odwiedzimy grób Świętego, następnie uroczymi uliczkami

podejdziemy do centrum Padwy. Zobaczymy Ratusz i słynny uniwersytet, jeden z najstarszych w Europie.

Następnie udamy się w kierunku Riwiery adriatyckiej. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,

nocleg.

DZIEŃ 3 – Loreto, Lanciano. San Gioanni Rotondo____________ 26.06 - poniedziałek

Rano, po śniadaniu udamy się do Loreto, gdzie zobaczymy Sanktuarium Matki Bożej. Nawiedzimy równie* polski cmentarz. Następnie przejedziemy do Lanciano gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny. Następnie przejedziemy do San Giovanni Rotondo, Zakwaterowanie w Hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: San Giovąnni Rotondo, Monte Cassino   27.06 - wtorek

Rano, po śniadaniu przejedziemy do San Giovanni Rotondo, gdzie nawiedzimy grób Ojca Pio. Zwiedzimy miejsca związane z Ojcem Pio. Następnie przejedziemy na Monte Cassino- Zwiedzimy Opactwo Benedyktyńskie oraz przejedziemy na polski cmentarz. Msza Św. na cmentarzu polskim. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu Za kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 5: Watykan. Rzym     28.06 - środa

Rano śniadanie, następnie udamy się do Watykanu. Weźmiemy udział w Audiencji Generalnej (jeśli w tym czasie Papież będzie w Watykanie]. Następnie będziemy oglądać też arcydzieła architektury i sztuki w Muzeach Watykańskich. Zobaczymy między innymi: Galerię Arrasów, Map Kartograficznych, Dziedziniec Szys?ki, wspaniale rzeźby, jak Grupa Laokona, zatrzymamy się również w Kaplicy Sykstyńskiej - papieskiej kaplicy, gdzie odbywa się konklawe, aby podziwiać wspaniałe freski Michała Anioła. Popołudniu czas wolny na zakupy. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.


Dzień 6: Rzym                29.06 - czwartek

Rano po śniadaniu przejedziemy do Rzymu, Odwiedzimy Bazylikęśw. Pawła za Murami, bezcenny przykład wczesnośredniowiecznej architektury chrześcijańskiej. W tym dniu nawiedzimy tez Bazyliką Jana na Lateranie oraz Św. Schody, po których wedle legendy szedł Jezus przed oblicze Piłata. Nawiedzimy również Bazyliką Santa Maria Maggiore, kościół dedykowany Maryi. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7: Rzym. Watykan     30.06 - piątek

Rano śniadanie, następnie udamy się do Rzymu, Dzień w Wiecznym Mieście zaczniemy od wizyty w Bazylice św. Piotra. Modlitwa przy grobie 4w. Jana Pawła II oraz zwiedzenie Bazyliki. Następnie spacer po Rzymie barokowym - w programie: słynne place i fontanny Rzymu; Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, Fontanna Di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 8: Santa Marią degli Angeli. Asyż       01.07 - sobota

Rano, po śniadaniu przejazd do Santa Maria degli Angeli - nawiedzimy mały kościółek Porzjunkulę, w pobliżu którego św. Franciszek zmarł. Następnie udamy się na zwiedzanie Asyżu - malowniczego miasta o pięknej, średniowiecznej zabudowie, miasta Sw, Franciszka. Dojazd komunikacja, miejską, autokar ma przerwę 9 godzin. W Asyżu zobaczymy miejsca związane ze św. Franciszkiem: Oratorium San Francesco Poccollino, gd?ie według tradycji się urodził, Chiesa Nova, kościół wybudowany w miejscu domu rodziny Bernardone, asyski rynek. Nawiedzimy bazylikęśw. Franciszka, gotycką budowle ozdobioną wspaniałymi freskami Giotta, przedstawiającymi sceny z życia Świętego Biedaczyny. Modlitwa w krypcie, gdzie znajduje się grób Świętego Zwieranie miasta zakończymy w bazylikęśw. Klary, gdzie znajduje się jej grób. Wieczorem powrót do autokaru. Wyjazd w drogą powrotna do Polski. Nocny przejazd.

DZIEŃ 9: powrót do Polski________ 02,07 - niedziela

 

Przyjazd do Łukowej, Kielc w godzinach wieczornych

P

CENA: 1900 zł +85 Euro/ od osoby

CENA ZAWIERA:

*      PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM (wyposażonym w: klimatyzacją, we, rozkładane fotele, barek
- płatny we własnym zakresie, video/dvd);

*      7 NOCLEGÓW W HOTELACH **/*** (pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, możliwość pokoi
3-os)

*   WYŻYWIENIE 2 RAZY DZIENNIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;

*      UBEZPIECZENIE Signal Iduna: NNW (7 000 PLN) i KL (10 000 EUR); ubezpieczenie od chorób przewlekłych

*       OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA;

*       PODATEK VAT; PROGRAM ZWIEDZANIA, codzienna Msza Św.

CENA NIE ZAWIERA:

--BILETÓW WSTĘPÓW DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW, PRZEWODNIKÓW LOKALNYCH, WJAZDÓW DO MIAST,

SŁUCHAWEK, TAKSY KLIMATYCZNEJ (około 85 euro/osoby - płatne u pilota w autokarze);

--NAPOJÓW DO OBIADOKOLAGI; ŚWIADCZEŃ NIEWYMIENIONYCH W OFERCIE; WYDATKÓW OSOBISTYCH;

DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ, DOPŁATY DO POKOJU SGL

B.P. ORLANDG TRAVEL" ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU)

Zapisy w par. Łukowa u ks. Mirka. Tel 602 626 924

W par. Św. Maksymiliana Tel. 41 342 26 11

W czwartek 13 października uczestniczyliśmy w ostatnim w tym roku Nabożeństwie Fatimskim. Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Wiesław Noga, były wikariusz naszej parafii a obecnie wikariusz parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. W homilii Ks. Wiesław przypomniał nam o poleceniach Matki Boskiej:

- wezwaniu do modlitwy różańcowej,

- intecjach modlitwy różancowej - modlitwie o pokój oraz o jedność różnych religii chrześcijańskich.

Ks. Wiesłał wspomniał, że Ks. Maksymilian swoje życie związał z modlitwą różańcową, że nawet w celi śmierci odmawiał ją razem ze współwięźniami. Odmawiająć różaniec przybliżamy się do Boga i do drugiego człowieka, będziemy świadkami miłosierdzia Chrystusa, będziemy świadkami Maryi.

DSC00954a DSC00960a

W czwartek /29.09/ przeżywalismy Spotkanie Kursowe Księży święconych z ks. Proboszczem zokazji 25 rocznicy święceń kapłanskich. O godz. 17.00 odmówiliśmy Różaniec św. w intencji kapłanów. O godz. 18.00 Mszy św przewodniczył  Ks. Biskup Piotr Skucha, który też wygłosił okolicznosciowe kazanie.

DSC00899a  DSC00941a

We wtorek 13 września uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Fatimskim. Nabożeństwo w tym miesiącu poprowadził Ks. Prałat Henryk Makuła, niegdyś Wikariusz naszej Parafii, obecnie Proboszcz Parafii w Małogoszczu. Porządek nabożeństwa: Msza św. z kazaniem, Różaniec fatimski, Procesja i Apel Jasnogórski.

DSC00879a DSC00872a

 

W kazaniu Ks. Henryk przypomniał, że w Fatimie jest droga pokutna, którą pielgrzymi podążają na kolanach do Białej Pani.

Jest to jedna z postaw pokuty - oddawania czci. Inna postawą oddawania czci jest leżenie krzyżem np. przed Najświętszym Sakramentem.

Wspomniał też o Orędziu Fatimskim pastuszków:

- módlcie się, odmawiajcie różaniec

- czyńcie pokutę.

Odmawiając różaniec w ramach pokuty modliliśmy się z poniesionym rekami.