Kielce, dnia 4 maja 2020 r.

Nr OA – 58/20

Drodzy Diecezjanie!

W minioną niedzielę (3 maja br.) otrzymaliśmy radosną wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował kapłana diecezji kieleckiej - ks. prałata Henryka Jagodzińskiego, Pierwszego Radcę Nuncjatury Apostolskiej w Bośni i Hercegowinie, Nuncjuszem Apostolskim w Ghanie, wynosząc go jednocześnie do godności Arcybiskupa tytularnego Limosano. Arcybiskup Nominat pochodzi z Małogoszcza. Jest kapłanem od 1995 r. W tym czasie był wikariuszem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Następnie podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, które zwieńczył tytułem doktora Prawa Kanonicznego W r. 2001 rozpoczął służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej, posługując na placówkach dyplomatycznych na Białorusi, w Chorwacji, w Sekcji ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, jak również na placówkach dyplomatycznych w Indiach,
w Bośni i Hercegowinie. W r. 2014 został podniesiony do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Dzieląc się z Wami tą radością, zapraszam do modlitwy w intencji Arcybiskupa Nominata, aby z gorliwością spełniał powierzoną Mu posługę.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

   Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

DSC00676a

DSC00677a  DSC00678a

DSC00678a  DSC00677a

Link do zapisu transmisji -

 

Linki do Drogi Krzyżowej i Liturgi Męki Pańskiej

https://youtu.be/poTPIg3Hg-0

https://youtu.be/XowFhRXE6SU

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

Mszą sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywaną jest Mszą Wieczerzy Pańskiej.

DSC00661a

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego.

DSC00670a

Adoracja Krzyża

Przepraszamy za opóźnione rozpoczęcie transmisji z przyczyn technicznych od nas niezależnych.

DSC00671a

  DSC00672a

DSC00673a

 

SW MAKSYMILIAN UOTKA A4a

SW MAKSYMILIAN UOTKA A42a

getsaminia

Nr OA – 47/20                   Kielce, dnia 1 kwietnia 2020 r.

DEKRET

w sprawie celebracji

WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Zgodnie z zarządzeniami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” oraz Notą wyjaśniającą z dnia 26 marca 2020 r. celebracje Triduum Paschalnego mogą odbywać się w kościele katedralnym, kościołach parafialnych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych.

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

 NIEDZIELA PALMOWA

         Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa palm posługując się tekstem przewidzianym w MR s. 107. Nie należy używać pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosławieństwa następuje akt pokuty.

MSZA KRZYŻMA

         Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielkanocnych (po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu przyjazdu Księży Dziekanów lub Księży przez nich wskazanych z Kancelarią Parafii Katedralnej). Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem. Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie celebracji tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy
i duszpasterstwo
, nr 21b; 22).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Nauka rekolekcyjna z niedzieli 29.03

Nauka rekolekcyjna z poniedziałku 30.03

Nauka rekolekcyjna z wtorku 31.03

[Audio]

W piątek (27 marca) o godzinie 18.30 w radio eM /częstotliwość 107.9 MHz/ transmisja drogi krzyżowej z parafii św. Maksymiliana w Kielcach

Posłuchaj.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału wewnątrz kościoła tylko 5 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

W związku z tym ograniczeniem na Msze św. mogą przychodzić przedstawiciele rodzin, które zamówiły intencje mszalne.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii. Czynimy również starania aby uruchomić transmisję z naszego kościoła.

Prosimy o wspólną modlitwę o ustanie tej strasznej pandemii - codziennie o 20.30.

 Z darem modlitwy

 Wasi Duszpasterze

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”. Zachęcił wszystkich chrześcijan do odmówienia 25 marca w południe modlitwy „Ojcze nasz” oraz do włączenia się w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00 na pustym Placu św. Piotra.

Początek mszy.

Posłuchaj całej mszy.

Zakończenie mszy.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału 50 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii.

 Z darem modlitwy

Wasi Duszpasterze

 

Posłuchaj Drogi Krzyżowej w naszej parafii /20 marca br./

 

W związku z pojawianiem się kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce wierni Kościoła Kieleckiego zachęcani są do odmawiania specjalnej modlitwy o ustanie tej epidemii i w intencji wszystkich, których ona dotknęła.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Drodzy Parafianie z ubolewaniem ale również ze zrozumieniem przyjęliśmy decyzję o ograniczeniu do 50 osób udziału w liturgii Mszy św. i nabożeństw. Bardzo prosimy aby zarówno w niedzielę jak w dni powszednie przestrzegać tego prawa. Na Mszę zapraszamy szczególnie osoby , które zamówiły intencje Mszy św. Pozostałe osoby prosimy, aby skorzystać z dyspensy ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii. Porządek Mszy św. pozostaje bez zmian. Natomiast osoby, które będą celebrować Msze św. przez radio lub telewizję będą mogły miedzy Mszami niedzielnymi przyjąć Komunię św. co 15 minut ( księża będą pełnić dyżury).

Informujemy, że będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne kościoła i tam również w razie potrzeby udzielać będziemy komunii św.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie panującej epidemii koronowirusa a także zachęcamy do modlitwy różańcowej w naszych domach, rodzinach o godz. 20.30 w intencji ustania tej epidemii.

                                  Wasi duszpasterze.

Uwaga!!!

W związku z zarządzeniem Organów Państwowych prosimy by podczas Eucharystii w Kościele przebywało nie więcej niż 50 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy wiernymi. Wszystkie zamówione Msze święte będą odprawiane zgodnie z wyznaczonymi godzinami przy włączonym nagłośnieniu zewnętrznym.

 • Zachęcamy także by podczas Eucharystii znak pokoju był przekazywany poprzez ukłon i skinienie głowy.
 • Komunia święta będzie udzielana zgodnie z życzeniem wiernych na język lub na dłoń z zaznaczeniem, że po przyjęciu komunii na dłoń powinna być Ona przyjęta w obecności Kapłana. Komunia będzie udzielana również na zewnątrz Kościoła.
 • Msze święte celebrowane będą zgodnie z dotychczasowym porządkiem a w przypadku zaistnienia zaostrzonych przepisów wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej Parafii.
 • Sakrament Pokuty i Pojednania udzielany będzie w dotychczasowej formie.
 • Spotkania grup oraz przygotowania do sakramentów zostają na dzień dzisiejszy zawieszone.
 • Kościół, kaplice oraz ich wyposażenie zostały poddane dezynfekcji.
 • Wszyscy pozostajemy w modlitwie i prośbie skierowanej do Boga o ustanie Epidemii.
 • Osoby, które z powodu epidemii nie uczestniczą w Eucharystii objęte zostają dyspensą.
 • Jako duszpasterze pozostajemy z wami w trosce i życzliwości.

 

 Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. .....

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Kliknij > Transmisja mszy świętych

NrOA 37/20                                       Kielce, dnia12 marca 2020 r.

SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGOI.

I. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie,jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynącaz niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością (por. 1J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela:Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.Weźcie moje jarzmo nasiebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.Albowiem jarzmo moje jestsłodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).

II.Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń. Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie, przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt wbrew swojej wrażliwości -nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racjinieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicyi św. Alojzy Gonzaga, nie ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym -Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom -nadajmy charakter przebłagalny, a po każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.

III.W takiej sytuacjinie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz państwowych, służbmedycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski. Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimiuczyńmy słowa: Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu (...)ilekroć będą wołać do Ciebie” (1Krl 8,52).Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga.Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.

Z darem błogosławieństwa i modlitwy.

Wasz Biskup † Jan Piotrowski

Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej.

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Kliknij > Transmisja mszy świętych

Rodzina się ciebie wstydzi? Starasz się, ale nic ci nie wychodzi? Życie traktuje cię niesprawiedliwie?

Kto traci, kiedy ty zyskujesz?

Czy możesz spotkać proroka na ulicy?

musical 

Amos. Historia niemożliwego miasta

Tytułowy Amos to sędziwy ksiądz - nauczyciel Biblii wzorowany na postaci ś.p. ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Obdarzony charyzmą, otwarty na ludzi, szczery , pokazuje  jak rozmawiać z drugim człowiekiem i z Bogiem.

1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30

  2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.00

 

Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury 

Scenariusz i teksty piosenek: Zuzanna Ferenc – Warchałowska

Reżyseria i choreografia: Hubert Stachura    Asystent reżysera: Agata Sobota

Muzyka: studenci Katedry Muzyki UJK w Kielcach pod kierunkiem Pawła Łukowca

Występują: Marcin Brodziński i zespół teatralny AMOS, studenci Katedry Muzyki UJK 

Taniec:  Studio Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS  

Scenografia komputerowa:  Jakub Matys

Uwaga: spektakl to ostatnia część współczesnej trylogii inspirowanej mało znanymi księgami Starego Testamentu. Fragmenty musicalu „Rut. Historia niemożliwej miłości” (2016) i  „Ozeasz. Historia niemożliwej rodziny” (2018)  są dostępne na You Tube.

 Organizator:

Stowarzyszenie WESOŁA54 w Kielcach

Zaproszenia i kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.