[Audio]

W piątek (27 marca) o godzinie 18.30 w radio eM /częstotliwość 107.9 MHz/ transmisja drogi krzyżowej z parafii św. Maksymiliana w Kielcach

Posłuchaj.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału wewnątrz kościoła tylko 5 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

W związku z tym ograniczeniem na Msze św. mogą przychodzić przedstawiciele rodzin, które zamówiły intencje mszalne.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii. Czynimy również starania aby uruchomić transmisję z naszego kościoła.

Prosimy o wspólną modlitwę o ustanie tej strasznej pandemii - codziennie o 20.30.

 Z darem modlitwy

 Wasi Duszpasterze

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”. Zachęcił wszystkich chrześcijan do odmówienia 25 marca w południe modlitwy „Ojcze nasz” oraz do włączenia się w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00 na pustym Placu św. Piotra.

Początek mszy.

Posłuchaj całej mszy.

Zakończenie mszy.

Drodzy Parafianie

W związku z panującą nadal pandemią wirusa informujemy, uroczystości pogrzebowe oraz że Msze św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywają się według wyznaczonych godzin oraz zachowaniem ostrożności i  przepisu do udziału 50 osób jak również z zajmowaniem miejsc w kościele w odpowiedniej odległości co w naszej świątyni jest możliwe.

Postaramy się również nagrywać nabożeństwa, które będziemy mogli odsłuchać na stronie internetowej naszej Parafii.

 Z darem modlitwy

Wasi Duszpasterze

 

Posłuchaj Drogi Krzyżowej w naszej parafii /20 marca br./

 

W związku z pojawianiem się kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce wierni Kościoła Kieleckiego zachęcani są do odmawiania specjalnej modlitwy o ustanie tej epidemii i w intencji wszystkich, których ona dotknęła.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Drodzy Parafianie z ubolewaniem ale również ze zrozumieniem przyjęliśmy decyzję o ograniczeniu do 50 osób udziału w liturgii Mszy św. i nabożeństw. Bardzo prosimy aby zarówno w niedzielę jak w dni powszednie przestrzegać tego prawa. Na Mszę zapraszamy szczególnie osoby , które zamówiły intencje Mszy św. Pozostałe osoby prosimy, aby skorzystać z dyspensy ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii. Porządek Mszy św. pozostaje bez zmian. Natomiast osoby, które będą celebrować Msze św. przez radio lub telewizję będą mogły miedzy Mszami niedzielnymi przyjąć Komunię św. co 15 minut ( księża będą pełnić dyżury).

Informujemy, że będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne kościoła i tam również w razie potrzeby udzielać będziemy komunii św.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie panującej epidemii koronowirusa a także zachęcamy do modlitwy różańcowej w naszych domach, rodzinach o godz. 20.30 w intencji ustania tej epidemii.

                                  Wasi duszpasterze.

Uwaga!!!

W związku z zarządzeniem Organów Państwowych prosimy by podczas Eucharystii w Kościele przebywało nie więcej niż 50 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy wiernymi. Wszystkie zamówione Msze święte będą odprawiane zgodnie z wyznaczonymi godzinami przy włączonym nagłośnieniu zewnętrznym.

 • Zachęcamy także by podczas Eucharystii znak pokoju był przekazywany poprzez ukłon i skinienie głowy.
 • Komunia święta będzie udzielana zgodnie z życzeniem wiernych na język lub na dłoń z zaznaczeniem, że po przyjęciu komunii na dłoń powinna być Ona przyjęta w obecności Kapłana. Komunia będzie udzielana również na zewnątrz Kościoła.
 • Msze święte celebrowane będą zgodnie z dotychczasowym porządkiem a w przypadku zaistnienia zaostrzonych przepisów wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej Parafii.
 • Sakrament Pokuty i Pojednania udzielany będzie w dotychczasowej formie.
 • Spotkania grup oraz przygotowania do sakramentów zostają na dzień dzisiejszy zawieszone.
 • Kościół, kaplice oraz ich wyposażenie zostały poddane dezynfekcji.
 • Wszyscy pozostajemy w modlitwie i prośbie skierowanej do Boga o ustanie Epidemii.
 • Osoby, które z powodu epidemii nie uczestniczą w Eucharystii objęte zostają dyspensą.
 • Jako duszpasterze pozostajemy z wami w trosce i życzliwości.

 

 Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. .....

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Kliknij > Transmisja mszy świętych

NrOA 37/20                                       Kielce, dnia12 marca 2020 r.

SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGOI.

I. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie,jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynącaz niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością (por. 1J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela:Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.Weźcie moje jarzmo nasiebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.Albowiem jarzmo moje jestsłodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).

II.Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń. Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie, przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt wbrew swojej wrażliwości -nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racjinieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicyi św. Alojzy Gonzaga, nie ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym -Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom -nadajmy charakter przebłagalny, a po każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.

III.W takiej sytuacjinie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz państwowych, służbmedycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski. Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimiuczyńmy słowa: Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu (...)ilekroć będą wołać do Ciebie” (1Krl 8,52).Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga.Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.

Z darem błogosławieństwa i modlitwy.

Wasz Biskup † Jan Piotrowski

Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej.

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Kliknij > Transmisja mszy świętych

Rodzina się ciebie wstydzi? Starasz się, ale nic ci nie wychodzi? Życie traktuje cię niesprawiedliwie?

Kto traci, kiedy ty zyskujesz?

Czy możesz spotkać proroka na ulicy?

musical 

Amos. Historia niemożliwego miasta

Tytułowy Amos to sędziwy ksiądz - nauczyciel Biblii wzorowany na postaci ś.p. ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Obdarzony charyzmą, otwarty na ludzi, szczery , pokazuje  jak rozmawiać z drugim człowiekiem i z Bogiem.

1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30

  2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.00

 

Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury 

Scenariusz i teksty piosenek: Zuzanna Ferenc – Warchałowska

Reżyseria i choreografia: Hubert Stachura    Asystent reżysera: Agata Sobota

Muzyka: studenci Katedry Muzyki UJK w Kielcach pod kierunkiem Pawła Łukowca

Występują: Marcin Brodziński i zespół teatralny AMOS, studenci Katedry Muzyki UJK 

Taniec:  Studio Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS  

Scenografia komputerowa:  Jakub Matys

Uwaga: spektakl to ostatnia część współczesnej trylogii inspirowanej mało znanymi księgami Starego Testamentu. Fragmenty musicalu „Rut. Historia niemożliwej miłości” (2016) i  „Ozeasz. Historia niemożliwej rodziny” (2018)  są dostępne na You Tube.

 Organizator:

Stowarzyszenie WESOŁA54 w Kielcach

Zaproszenia i kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biskup Kielecki Jan Piotrowski prosi o  zamieszczenie  Pisma Ministra Zdrowia  na parafialnych stronach internetowych.

Aby przeczytać kliknij na tytuł pisma:

PISMO MINISTRA ZDROWIA

Szczęść Boże
ks. Adam Perz

zdrapka

Zielona Zdrapka Wielkopostna 2020. Tym razem zebrane zadania układają się w kształt Ziemi – cennego podarunku od Boga.
Zostań naszym sprzymierzeńcem w trosce o Ziemię i razem z nami zmieniaj świat na lepsze! Pomoże Ci w tym ponad 40 inspiracji do zrealizowania w czasie Wielkiego Postu. Zaproś rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy i razem, małymi krokami wprowadźcie w życie rozsądne nawyki proekologiczne. Przekażmy następnym pokoleniom przyrodę, która umożliwia wypoczynek, relaks i harmonijny rozwój ludzi i zwierząt.

Kiedy po raz pierwszy Zdrapka przywędrowała do Polski z Irlandii była literalnie przetłumaczonym kalendarzem wielkopostnym. Pierwsza edycja była próbą na żywym organizmie, badaniem, czy takie narzędzie modlitwy jest komukolwiek potrzebne. Owoce, które przyniosła, pokazały, że potrzebujemy czegoś, co pomoże bardziej świadomie przeżywać Post, nie tylko w czasie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, ale codziennie wśród swoich najbliższych.

Czym jest Zdrapka Wielkopostna?

bochenieca

Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Kieleckiej z ks. Józefem Majchrzykiem zaprasza na:
WEEKENDOWE REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
Termin: 28 luty - 01 marca 2020 (od piątku 18.00 do niedzieli 16.00)
Miejsce: Bocheniec
Zgłoszenia przyjmuje Małgorzata tel: 502 936 904
 
 

Zgłoszenia indywidualne .
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie mogły z różnych racji przyjąć kolędy mogą ustalić w zakrystii lub kancelarii inny dogodny termin.

 

ł W niedzielę 5 stycznia w naszej parafii wystąpił zespół „Lubystok” z Krzemieńca na Ukrainie.

DSC00525a

 

27 grudnia (piątek) od 15.00– ul. Zagórska (bez bloków)–(4 ks.)
ul. Napękowska – (1 ks.)
28 grudnia (sobota) od 9.00 – ul. Prosta i ul. Prochownia –(2 ks.)
ul. Głogowa –( 1 ks.)
ul. Niestachowska – (1 ks.)
30 grudnia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Wydryńska – (2 ks.)
ul. Sandomierska (bez bloków) – (2 ks.)
ul. Szczecińska (bez bloków) – (1 ks.)
2 stycznia (czwartek) od.15.00 – ul. Mąchocka – (2 ks.)
ul. Wawrzyńskiej – (2 ks.)
ul. Radostowa (nr nieparzyste) – (1 ks.)
3 stycznia (piątek) od 15.00 - ul. Herberta – (2 ks.)
ul. Cedzyńska –( 2 ks.)
ul. Radostowa (nr parzyste) – 1 (ks.)
4 stycznia (sobota) od 9.00 – ul. Pomorska – (2 ks.)
ul. Mazurska – (2 ks.)
ul. Łysogórska, Cisowa, Jodłowa – (1 ks.)
7 stycznia (wtorek) od 15.00 – ul. Sandomierska 156 –( 2 ks.)
ul. Mazurska 64 –( 3 ks.)
8 stycznia (środa) od 15.00– ul. Sandomierska 158 –( 2 ks.)
ul. Mazurska 66 – (3 ks.)
9 stycznia (czwartek) od 15.00– ul. Sandomierska 160 – (2 ks.)
ul. Mazurska 68 – (3 ks.)
10 stycznia (piątek) od 15.00 – ul. Szczecińska 3 –( 2 ks.)
ul. Szczecińska 17 – (2 ks.)
11 stycznia (sobota) od 9.00 – ul. Pomorska 100 – (2 ks.)
ul. Zagórska 66 i 68 – (3 ks.)
13 stycznia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Zagórska 57 – (2 ks.)
ul. Zagórska 70 i 72 – (3 ks.)
14 stycznia (wtorek) od 15.00 – ul. Zagórska 64 – (2 ks.)
ul. Mazurska 77 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 4 – (1 ks.)
15 stycznia (środa)od 15.00 – ul. Spółdzielcza 3 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 5 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 6 – (1 ks.)
16 stycznia (czwartek) od 15.00 – ul. Spółdzielcza 7 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 9 – (2 ks.)
ul. Spółdzielcza 8 – (1 ks.)
17 stycznia (piątek) od 15.00 – ul. Mazurska 70 – (2 ks.)
ul. Kujawska 19 – (2 ks.)
ul. Szymanowskiego 3 (I klatka nr 1-55) – (1 ks.)
18 stycznia (sobota) od 9.00 –   ul. Bohaterów Warszawy 11  –   (2 ks.)
ul. Bohaterów Warszawy – 13 – (2 ks.)
ul. Szymanowskiego 3 (II klatka nr 56-110) – (1 ks.)
20 stycznia (poniedziałek) od 15.00 – ul. Bohaterów Warszawy 15 – (2 ks.)
ul. Bohaterów Warszawy 17 – (2 ks.),   Zagórska 71
Zgłoszenia indywidualne

 

W niedzielę 22 grudnia dzieci ze SP 28 przedstawIły Jasełka.

DSC00469a

W czwartek 19 grudnia  w budynku plebanii na spotkaniu wigilijnym spotkały się osóby biedne, samotne i potrzebujące.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Proboszcza. Przybyło 35 osób, które spożyły postną wieczerzę i razem z organistą Zbyszkiem śpiewały kolędy. Każda z przybyłych osób otrzymała paczkę świąteczną.

DSC00442a

We wtorek 17 grudnia zakończyliśmy rekolekcje Adwentowe.

Rekolekcyjne prowadził  ks. dr Albert Mączka Kanonik Regularny Kongregacji Austriackiej, Mistrz Nowicjatu i Dyrektor Klerykatu w klasztorze Kanoników Regularnych w Klosterneuburg w Austrii,

DSC00408a

Wiecej na temat Kanoników Regularnych w Klosterneuburg w Austrii czytaj TUTAJ