Żyć Ewangelią POMOC na 2020 wydawnictwo POMOC

JAK SIĘ MODLIĆ ROZWAŻANIAMI ŻYĆ EWANGELIĄ? 

  1. Uświadomienie sobie obecności Boga - ważne w każdej formie modlitwy! Przypomnij sobie, że stajesz przed Panem, który wszystko widzi, wszystko słyszy i który Cię bardzo kocha. Twoja modlitwa nie wznosi się donikąd, ale jest kierowana do konkretnej Osoby!
  2. Modlitwa do Ducha Świętego - własnymi słowami lub korzystając z gotowych modlitw, wzywaj Jego pomocy, aby móc otworzyć się na działanie niewidzialnej łaski Bożej, by Bóg Ci pomógł: „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wy. razić słowami” (Rz 8, 26). 
  3. Przeczytanie fragmentu Ewangelii - przeczytaj teraz spokojnie, uważnie i z wiarą (tzn. z przekonaniem, że to jest Słowo Boże!) fragment przewidziany na dany dzień. 
  4. Wsłuchanie się i adoracja - pozwól sobie na dłuższy czas adoracji (przyjęcia Słowa z miłością). Postaraj się znaleźć fragment lub słowo, które najbardziej Cię poruszyło. 
  5. Tekst pomocniczy - przeczytaj rozważanie przygotowane na ten dzień, znajdujące się pod perykopą. 
  6. Przemyślenie – zastanów się, co najbardziej Cię dotknęło, jakie są pragnienia lub emocje, które rodzą się w Tobie w tym mo mencie. Co Ci się przypomina lub po prostu o czym myślisz, czytając te słowa? Zadaj sobie pytanie zasadnicze: Czego Bóg pragnie ode mnie, mówiąc mi dzisiaj te słowa? Ważne jest: ode mnie i dzisiaj! 
  7. Akt woli – wzbudź w sobie pragnienie pójścia za Jezusem, który mówi do Ciebie. Podejmij decyzję wprowadzenia usłysza nej Dobrej Nowiny w życie. Najlepiej, jeśli zastanowisz się, w jaki konkretny sposób będziesz w tym dniu żył według tej Ewangelii (pomyśl o czekających Cię zadaniach, sprawach, spotkaniach – to wszystko będzie okazją doświadczenia mocy Słowa Pańskiego). 
  8. Uwielbienie, modlitwa spontaniczna - własnymi słowami uwielbij Boga, podziękuj Mu za łaskę rozmowy z Nim, za Jego Słowo... Możesz przedłużyć modlitwę, dodając spontaniczne intencje uwielbienia, podziękowania, przeproszenia lub prośby. 
  9. Notatki – czasami zanotowanie podjętej decyzji, postano wienia lub pragnienia może pomóc Ci w jego zrealizowaniu w tym dniu. Może to być również dobra podstawa do wieczornego rachun ku sumienia. 
  10. Wymiana doświadczeń - o ile to możliwe, dobrze byłoby, abyś dzielił się usłyszanym Słowem z innymi, którzy tak jak Tyre ważają je i chcą żyć według niego.